Web Analytics Made Easy - StatCounter
HomeTu HọcChia sẻ trải nghiệm

Bài học từ trong vô thức


Thường ngày, Thầy chỉ dạy tôi phải luyện vẽ những linh phù, những phạn tự để khi hành pháp, tuỳ cơ duyên mà khởi sự hành đạo hoá giải. Và thường kết hợp sự chỉ dạy của Thầy luôn luôn có chư vị Thầy, Tổ vô hình đi kèm chỉ dạy sát sao. Và đưa ra những tình huống để thử thách, sự tu học của người hành giả. Nghĩa là người hành giả trong vô thức, nghiệp lực của tu học của tâm thức mà tự thực hiện được những tình huống đó, phải thể hiện lên được năng lực tu tập của bản thân trong việc sử dụng linh phù, ấn pháp, câu chú. Trong những tình huống lắt léo phải thể hiện được trí huệ, sự thiện xảo trong từng trường hợp. Bởi đi sâu vào tâm thức vi tế, cái trí thế gian không điều khiển thân khẩu, ý. Mà cái nghiệp thức sẽ là những tâm “hành” liên tục, liên tục trồi lên trong tích tắc, sát na đó điểu khiển cái ý. Vì trong đó cái ý biết là thân. Ta không còn thân hữu hình tứ đại nữa. Vì vậy Mật pháp luôn luôn đòi hỏi người hành giả phải có Hiển giáo nền tảng căn bản của giáo lý, để khi đi sâu vào pháp hành thể hiện dụng cái lý cùng linh phù ấn pháp hoá giải những trường hợp khó. Vì đi sâu vào mật pháp người hành giả sẽ va chạm với rất nhiều cõi giới khác nhau, nhiều tầng lớp khác nhau. Sự tu học không phải là dạo chơi thưởng ngoạn cảnh đẹp, mà là sự kham nhẫn luyện tập, huân tu công phu. Nếu không thật tu thì chúng ta sẽ rất dễ bị rớt đài.            Nói là rớt đài cho vui, chứ thật tế xơ sảy một chút thôi nơi tâm thức  người hành giả không vững dễ bị dội ngược, không tự thâm nhập đi sâu được  làm cho bản thân ta uổng phí sự tu học, nhọc công tốn sức lạc đường.

Quay lại tâm thức, nghiệp lực của sự tu học một bài học của chư vị Thầy cho tôi trong vô thức đó là đưa ra một tình huống có một gia đình mời tôi đến tác pháp giúp gia đình hoá giải một sự kiện một người thân vừa mất. Khi tôi sử dụng những linh phù, ấn pháp, trong đàn pháp đó thì có những sự kiện có những thế lực khác đến phá hoại không muốn cho tôi thực hiện được đàn pháp đó. Nhưng ít nhiều nhờ có sự hướng dẫn của Thầy  là những sự kiện thầy bắt  phải luyện vẽ linh phù, luyện vẽ những phạn tự, thực hiện những ấn pháp đó tôi cũng đã linh hoạt sử dụng, cho dù chưa mấy thành thục nhưng vẫn hoá giải được những khó khăn cản trở sự hành pháp.( sự kiện này diễn ra hoàn toàn rất chân thật trong tâm thức vô thức của chúng ta). Khi tâm thức tỉnh giác quay lại cảnh thực tại, tôi tự biết là sự tu học của mình vẫn chưa thành thục gì dù chỉ ở khía cạnh nhỏ. Năng lực vi diệu những linh phù ấn pháp câu chú đó  mới sử dụng được một phần nào đấy rất nhỏ, rất nhỏ nơi tâm và tôi vẫn còn phụ sự chỉ dạy của Thầy và chư vị Thầy, tổ vô hình.

Và đó cũng là một bài học cho tôi biết. Khi hành pháp những pháp đàn như vậy sử dụng những linh phù, ấn pháp, câu chú gì đề đàn pháp thành tựu viên mãn. Một bài học vô giá mà không có trong kinh văn nào chỉ dạy.

Một sự chia sẻ rất nhỏ trong tu học để các đạo hữu hành giả thấy được rằng. Nếu ta sống trọn được với thần chú thì luôn có những điều kỳ diệu đến để đền đáp xứng đáng sự tu học, công phu, kham nhẫn, kiên tâm của chính người hành giả đó.

Hãy tính xem một ngày em sống trọn vẹn được với thần chú được bao nhiêu thời gian, mà mong cầu cho sự tu học của chính mình, mà tham lam đòi hỏi?. Đây là câu thầy thường hay truy vấn tôi. Tôi cũng xin chia sẻ lại cùng quí hành giả.

Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm.

 

Kim Cang Đạo Nhất

https://tammat.net/default.aspx?g=posts&t=3275#post10638

 

COMMENTS

WORDPRESS: 1