Web Analytics Made Easy - StatCounter
HomeVũ trụ Nhân sinh quan

Bản tâm ấy không có một vật trong đó

Ngay bản tâm thanh tịnh, thì không có phân biệt phải quấy trái phải gì cả. Vì bản tâm ấy không có vật trong đó, cũng không thiếu một vật trong đó. Tạm nói là vật, là này, là kia để hình thành ngón tay chỉ mặt trăng thôi. Chứ thật tế trăng đã sáng từ vô thủy, trăng không di không dịch, cũng không trụ, thì tay nào chấp dính nơi đấy được.

 

Cư sĩ Thanh Hùng

Mật tông hiệu: Kim Cang Kiết Tường

COMMENTS

WORDPRESS: 0