Web Analytics Made Easy - StatCounter
HomeVũ trụ Nhân sinh quan

Bất chợt ai nghe thấy nơi đó!

 

Bất chợt ngay đây thấy đi về đâu? Ở đâu? Có ai trả lời điều đó? Có một cái không hình, không tướng, không tự tạo tác, không bất di bất dịch. Ngay đó nói gì? Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm – đến cuối con đường đó người hành giả nghe thấy điều đó cũng không là Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm. Vì không có con đường đó bao giờ.

 

Cư sĩ Thanh Hùng

Mật tông hiệu: Kim Cang Kiết Tường

Newer Post

COMMENTS

WORDPRESS: 0