Web Analytics Made Easy - StatCounter

Category: Đức Phật, Bồ Tát, Thánh Chúng

1 213 / 13 POSTS
ĐẠI CA DIẾP (ĐẦU ĐÀ ĐỆ NHẤT)

ĐẠI CA DIẾP (ĐẦU ĐÀ ĐỆ NHẤT)

        Thập Đại Đệ Tử của Đức Phật ĐẠI CA DIẾP (ĐẦU ĐÀ ĐỆ NHẤT) 1- DƯỚI CÂY SANH VĨ NHÂN Nếu như hai ngàn năm trăm năm trước, có người [...]
Lược Sử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni

Lược Sử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni

II )- Từ Thành Đạo tới nhập Niết Bàn: 1)- Đức Phật hành Đạo Sau khi thành Đạo, đức Phật quán khắp Vũ trụ, Ngài thấy có vô lượng thế giới, qu [...]
LƯỢC SỬ ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI

LƯỢC SỬ ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI

LƯỢC SỬ ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI (Trích dẫn: Tạp A Hàm quyển 3 Kinh 1077 từ trang 661 đến 666.Tăng Nhất A Hàm quyển 1 từ trang 460 đến 500, quyển 2 [...]
1 213 / 13 POSTS