Web Analytics Made Easy - StatCounter

Category: Như Lai Thiền Mật Chú Chuẩn Đề Uế Tích

1 2 3 13 10 / 126 POSTS
RUNG ĐỘNG TRÊN ĐỈNH THIÊN SƠN

RUNG ĐỘNG TRÊN ĐỈNH THIÊN SƠN

  Trong những bạo bệnh của cuộc đời tôi tưởng như đã chết. Vì lúc đó thân tôi bị đủ các chứng bệnh không tiền thuốc thang. Gần nhà tôi có [...]
QUỐC ĐỘ PHẬT MẪU CHUẨN ĐỀ

QUỐC ĐỘ PHẬT MẪU CHUẨN ĐỀ

Tôi đã sống trọn vẹn với mật chú Chuẩn đề; Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm 40 năm. Mật chú luôn ở trong tâm tôi khi đi tôi cũng niệm, [...]
TIẾNG KẺNG NƠI ĐÁY LÒNG

TIẾNG KẺNG NƠI ĐÁY LÒNG

  Nhìn một dòng nước chảy êm ả trên một con sông, nhưng có biết đâu dòng sông đó trong nước đó nó có vô lượng vô biên những hạt nguyên tố, [...]
NHƯ LÀ

NHƯ LÀ

Trong pháp tu thiền quán mật chú Chuẩn đề đòi hỏi người hành giả phải biết rõ ngay Thiền quán, Thiền định, biết rõ phương pháp tu học ở mật chú Ch [...]
GIỌT NƯỚC ĐẦU NGÀNH

GIỌT NƯỚC ĐẦU NGÀNH

Có những người hỏi: Có địa ngục hay không? Một câu hỏi rất hay tùy nơi tâm tư nguyện vọng cấp độ tư tưởng khác nhau. Có người hỏi để tỏ ra rằng [...]
THAI TẠNG

THAI TẠNG

  Bất chợt ngay đây thấy đi về đâu? Ở đâu? Có ai trả lời điều đó? Có một cái không hình, không tướng, không tự tạo tác, không bất di bất d [...]
HẠT MƯA TÂM THỨC

HẠT MƯA TÂM THỨC

  Tôi đã thấy nghe một cơn mưa trong ấy, từng hạt mưa rơi thật rõ sáng Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm. Từng hạt, từng hạt rơ [...]
NGÀY VỀ CỦA SỰ BÙNG NỔ

NGÀY VỀ CỦA SỰ BÙNG NỔ

Hôm nay chúng ta tiếp tục mổ xẻ giải phẫu bằng Thiền quán. Người hành giả trong pháp tu Thiền quán Mật chú Chuẩn đề này luôn luôn thực hiện Th [...]
MỘT HẠT BỤI NÓI RẰNG NHƯ VẬY

MỘT HẠT BỤI NÓI RẰNG NHƯ VẬY

  Trong phép tu thiền quán mật chú đòi hỏi người hành giả luôn luôn trước nhất là phải tỉnh thức, tỉnh giác. Đơn giản là trong thời gian h [...]
CON ĐƯỜNG VÔ CÔNG DỤNG ĐẠO

CON ĐƯỜNG VÔ CÔNG DỤNG ĐẠO

  Mật chú Chuẩn đề là một thần chú, tâm chú của Đức Phật Mẫu Chuẩn Đề. Cũng là tâm chú của 10 phương 3 đời chư Phật, là Phật bộ tổng nhiếp [...]
1 2 3 13 10 / 126 POSTS