Web Analytics Made Easy - StatCounter
HomeTiêu ĐiểmTổng nhiếp Mật tông - Thiền Tông - Tịnh Độ Tông

NHƯ LÀ

Trong pháp tu thiền quán mật chú Chuẩn đề đòi hỏi người hành giả phải biết rõ ngay Thiền quán, Thiền định, biết rõ phương pháp tu học ở mật chú Chuẩn đề. Người hành giả khi niệm Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm căn bản là tai phải biết nghe ngay Om Ma Ni Pad Me Hum hay một mật chú khác. Tập hành trì như vậy để hành giả rõ biết ngay chỗ tánh nghe tánh thấy của mình.

Hành niệm  nghe như vậy đó, sẽ giúp cho tâm ngay nơi đó trở thành thiền quán. Hành giả Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm trong tâm thức không gian hiện thực đó, nếu có một niệm tưởng hình danh sắc tướng nào như hình ảnh đã trải qua trong cuộc sống cảm xúc, cảm thọ trải qua trong cuộc sống rồi,  ngay nơi đó sự tỉnh thức do hành giả duyên ngay âm thanh mật chú đó trong ngoài nó sẽ hiện lên ngay chỗ những hình danh sắc tướng mà chúng đang thể hiện lên. Ngay giờ phút đó ta sẽ thấy có một cái biết, một cái gì đó đang chứng kiến biết nghe tất cả. Nghe thấy rõ ràng, nhưng không có một sự phân biệt nào ngay nơi đó cứ niệm, cứ nghe thấy như vậy. Và ngay đó hơi thở luôn luôn lúc nào cũng phải thở tới rốn đừng để hơi thở ra vào ở trên bụng ngực sẽ sanh ra vọng tưởng, và thân thể sẽ bị chao đảo ngả nghiêng.

Đừng sợ niệm tưởng liên tục xảy ra thể hiện ngay không gian tâm thức đó. Mà ngay chỗ đó hãy tỉnh giác ( tức là tỉnh thấy rõ biết) biết rõ đó là niệm tưởng lên, xuống, mất liên tục. Hành giả phải duyên Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm vào những niệm tưởng đó. Tức là niệm tưởng dấy lên thể hiện lên như đóa hoa, con chó, biển, sóng, giận, dục… Ngay nơi niệm tưởng đó thấy nghe Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm. Những niệm tưởng đó như là một chúng sinh, chúng ta hãy hóa độ nó hãy cho vào niệm tưởng đó Úm Chiết Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm. Ngay nơi đó có cái thấy biết, hãy thấy biết vào niệm tưởng ý niệm sắc tướng đó Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm liền ngay đó xảy ra niệm tưởng đó chúng cũng là Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm. Như vậy niệm tưởng ý niệm, sắc tướng cảm thọ đó chúng đã được điểm đạo, ta đã trao mật chú Chuẩn đề từ tâm sáng, tâm giác của ta. Tức tâm ấy cũng là tâm Phật Mẫu Chuẩn Đề, hay nói cách khác tỉnh thức giác niệm của ta đã hóa độ đã dạy cho vọng niệm, ý niệm sắc tướng đó bằng những hành động, những ngôn từ, bằng những năng lực ngay tâm từ bi tỉnh thức vô ngã đó. Vì tỉnh thức đó, giác tỉnh đó ở đâu cũng có, đâu cũng thể hiện như bóng với hình, vọng niệm ý niệm thiện ác nơi đâu thì chúng cũng ngay nơi đó. Ngay Địa ngục chúng cũng thể hiện, ngay Cực Lạc tịnh độ Niết bàn chúng cùng ngay nơi đó có ngay nơi đó, nhưng không có nơi chốn vì thực tế chúng đã từ lâu.

Cái hay nơi đây là chúng có từ lâu đến nay vô thủy vô chung vạn vật, vạn niệm, vạn pháp đến vô lượng vô biên những pháp ý niệm sắc tướng trùng trùng duyên khởi chúng cũng đã từng có mặt ngay đó, nhưng nhắc lại cái hay là tất cả sự kiện ý niệm sắc tướng đó chúng và nó chưa từng gặp nhau, chưa từng làm bạn với nhau. Cho nên ngay đây kinh Kim Cang nói rằng : “ Hóa độ vô lượng chúng sinh, nhưng không có một chúng sinh nào diệt độ”. Chúng và giác niệm, vọng tưởng, vọng niệm sắc pháp, sắc tướng chúng chỉ là một nhưng không phải một. Vì có không chẳng có, chẳng không, chẳng đồng chẳng khác. Có cái gì, không có cái gì đều là “ Như vậy”, như là một thuở tùng, tùng, tùng

Vang nơi ấy không người , không nghe

Nhưng vạn vật vẫn cười vẫn khóc

Như vậy trống tùng tùng tùng

Muôn thuở, muôn thuở

Ai hỏi về đâu?

Kia rặng núi, hạt cát biển sâu

Chập chờn ánh sáng mặt nước sóng gợn

Tùng, tùng, tùng tiếng trống muôn thuở

Úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha. Bộ lâm

Trên đỉnh thiên sơn cô độc lạnh toát vẫn Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm. Chợt tỉnh. Ai nơi đó Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm. Bất chợt tiếng nước bọt, bụng kêu òn ọt…gió rít bên thêm hạt mưa rơi Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm .

 

Ngay ngọn đèn đang cháy phụt tắt mật chú Chuẩn đề đi đâu? Nó đang âm vang trong tâm thức nghe, lại chính nó đi thấy nghe hay biết, hay đi cùng mật chú Chuẩn đề Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm hay cuốn quýt, xoa dịu, đau đớn, thấy chúng nơi nụ cười, tiếng khóc của trẻ thơ. Nghe thấy mật chú đó trên đóa hoa đang nở và tàn, cảm nhận buổi chiều tàn tất cả rũ xuống, sụp xuống khi người tiều phu đốn củi về đang ôm ấp những gì đang có, đang mất. Cảm nhận Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm bên bờ suối người đang thả trôi theo dòng nước những hình ảnh đang hiện hữu tích tắc sát na trên dòng suối đó nghe thấy chúng chảy, cảm mến mật chú Chuẩn đề đang vang, đang thấy hay biết dòng nước trôi, dòng tâm thức trôi hãy để chúng như là Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm – Om Ma Ni Pad Me Hum

Một buổi chiều tàn nắng tắt trên thềm

Buổi sáng rạng rỡ nóng ấm của ánh dương

Lòng ta hơi thở nhịp tim lý tưởng

Như là Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam mô Thất Câu Chi Phật Mẫu chuẩn Đề

Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát

 

Cư sĩ Thanh Hung

Mật tông hiệu: Kim Cang Kiết Tường

COMMENTS

WORDPRESS: 2