Web Analytics Made Easy - StatCounter

Category: Đức Phật, Bồ Tát, Thánh Chúng

1 2 10 / 13 POSTS
Đức Phật Thích Ca thi triển thần thông tại thành Shravati

Đức Phật Thích Ca thi triển thần thông tại thành Shravati

Ngày rằm đầu tiên theo lịch Tây Tạng là ngày kỷ niệm Đức Phật thi triển thần thông, hay còn được gọi là Chötrul Düchen để kỷ niệm ngày cuối [...]
LA HẦU LA (MẬT HẠNH ĐỆ NHẤT)

LA HẦU LA (MẬT HẠNH ĐỆ NHẤT)

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - LA HẦU LA (MẬT HẠNH ĐỆ NHẤT) 1- CẬU BÉ HẠNH PHÚC Đức Phật của chúng ta khi còn là thái tử của vương thành Ca-tỳ-la, đã kết h [...]
PHÚ LÂU NA (THUYẾT PHÁP ĐỆ NHẤT)

PHÚ LÂU NA (THUYẾT PHÁP ĐỆ NHẤT)

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - PHÚ LÂU NA (THUYẾT PHÁP ĐỆ NHẤT) 1- DANH HIỆU MÃN TỪ TỬ Làm đệ tử đức Phật Thích-ca Mâu-ni, tu đạo thoát ly sanh tử cố nhi [...]
CA CHIÊN DIÊN (LUẬN NGHỊ ĐỆ NHẤT)

CA CHIÊN DIÊN (LUẬN NGHỊ ĐỆ NHẤT)

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - CA CHIÊN DIÊN (LUẬN NGHỊ ĐỆ NHẤT) 1- THI TÀI DIỄN GIẢNG VỚI ANH Tại thôn Di Hầu, nước A-bàn-đề (Avanti) miền Nam Ấn, có mộ [...]
ƯU BA LY (TRÌ GIỚI ĐỆ NHẤT)

ƯU BA LY (TRÌ GIỚI ĐỆ NHẤT)

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - ƯU BA LY (TRÌ GIỚI ĐỆ NHẤT) 1- XUẤT THÂN TỪ GIAI CẤP THỦ ĐÀ LA Tôn giả Ưu-ba-ly được liệt kê trong số mười vị đại đệ tử củ [...]
TU BỒ ĐỀ (GIẢI KHÔNG ĐỆ NHẤT)

TU BỒ ĐỀ (GIẢI KHÔNG ĐỆ NHẤT)

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - TU BỒ ĐỀ (GIẢI KHÔNG ĐỆ NHẤT) 1- ĐIỀM LÀNH “KHÔNG” SANH Lời dạy của đức Phật về sự hiện hữu của vũ trụ nhân sanh thật đa d [...]
A NA LUẬT (THIÊN NHÃN ĐỆ NHẤT)

A NA LUẬT (THIÊN NHÃN ĐỆ NHẤT)

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT – A NA LUẬT (THIÊN NHÃN ĐỆ NHẤT) 1- TUỔI ĐỒNG NIÊN VÔ ƯU Trong kinh A-Di-Đà phần giới thiệu chúng hội vân tập, có nêu lên mư [...]
A NAN ĐÀ (ĐA VĂN ĐỆ NHẤT)

A NAN ĐÀ (ĐA VĂN ĐỆ NHẤT)

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - A NAN ĐÀ (ĐA VĂN ĐỆ NHẤT) 1- NHÂN DUYÊN XUẤT GIA Đang lúc tôi cầm viết để tả lại sự tích một đời của tôn giả A-nan-đà, bỗn [...]
MỤC KIỀN LIÊN (THẦN THÔNG ĐỆ NHẤT)

MỤC KIỀN LIÊN (THẦN THÔNG ĐỆ NHẤT)

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - MỤC KIỀN LIÊN (THẦN THÔNG ĐỆ NHẤT) 1- NGƯỜI THỊ TÙNG ĐẦU TIÊN Hiện nay, trong mỗi đại hùng bảo điện, chúng ta thường tôn t [...]
XÁ LỢI PHẤT (TRÍ TUỆ ĐỆ NHẤT)

XÁ LỢI PHẤT (TRÍ TUỆ ĐỆ NHẤT)

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT - 2. Xá Lợi Phất ( Trí Tuệ Đệ Nhất) 1- TRƯỚC VÀ SAU ĐẢN SANH Tại nước Ma-kiệt-đà ở Nam Ấn Độ, cách thủ đô Vương Xá khoảng ha [...]
1 2 10 / 13 POSTS