Web Analytics Made Easy - StatCounter

Category: Hướng dẫn nhận Pháp tu

Phương pháp thực hành trì niệm thần chú Chuẩn đề là như thế nào?

Phương pháp thực hành trì niệm thần chú Chuẩn đề là như thế nào?

  Thực hành nghi thức trì niệm đúng theo sự hướng dẫn chỉ dạy của người Thầy luôn đem lại kết quả tốt cho người hành giả. Nhưng trên thực [...]
Nghi Quĩ Hành Trì Thần Chú Chuần Đề (Dành cho người có thời gian công phu trước bàn thờ, đàn pháp)

Nghi Quĩ Hành Trì Thần Chú Chuần Đề (Dành cho người có thời gian công phu trước bàn thờ, đàn pháp)

Do có rất nhiều đạo hữu nhầm lẫn phương pháp trì niệm thần chú Chuẩn đề, cũng như thực hiện theo nghi quĩ mà thầy hướng dẫn. Sau khi đọc kĩ bài của th [...]
Khai quang kính đàn Chuẩn đề!

Khai quang kính đàn Chuẩn đề!

  Kính Đàn thông thường có thể bỏ túi mang theo bên mình   Kính đàn để thờ Có rất nhiều đạo hữu sau khi thọ pháp Chuẩn đề thường [...]
HƯỚNG DẪN THỌ NHẬN PHÁP

HƯỚNG DẪN THỌ NHẬN PHÁP

Diễn đàn tâm mật khuyến khích các đạo hữu sau khi nhận pháp, trước sẽ nhận lá linh phù - lá Thiên Thơ căn bản của pháp môn mật chú, sau này tuỳ [...]
NGŨ BỘ CHÚ CHUẨN ĐỀ PHẠN TỰ

NGŨ BỘ CHÚ CHUẨN ĐỀ PHẠN TỰ

ÚM CHIẾT LỆ CHỦ LỆ CHUẨN ĐỀ TA BÀ HA.    ÚM CHIẾT LỆ CHỦ LỆ CHUẨN ĐỀ TA BÀ HA     OM MA NI PAD ME HUM   [...]
5 / 5 POSTS