Web Analytics Made Easy - StatCounter
HomeChia sẻ trải nghiệmHướng dẫn nhận Pháp tu

Phương pháp thực hành trì niệm thần chú Chuẩn đề là như thế nào?

 

Thực hành nghi thức trì niệm đúng theo sự hướng dẫn chỉ dạy của người Thầy luôn đem lại kết quả tốt cho người hành giả. Nhưng trên thực tế hầu như tất cả quí hành giả đều thực hiện không đúng, hoặc lầm lẫn trong nghi thức vì bản thân mỗi người hiểu theo ý riêng cùng sự tìm hiểu theo cá nhân và tự thực hiện trộn lẫn các phương pháp khác với nhau dẫn đến sự tu học của bản thân không có nhiều sự tiến bộ, phát triển. Từ sự không phát triển đó, do giáo lý không nắm vững hoặc không hiểu sẽ có những ý niệm khởi lên trong tâm thức gây ra những điều không mấy tốt cho chính bản thân những người hành giả đó. Hôm nay tôi đưa ra ý niệm về thực hành thiền quán Mật chú Chuẩn đề để quý đạo hữu tham luận , suy niệm lại sự tu học của mình cho đúng với những gì Thầy cư sĩ Thanh Hùng đã chia sẻ cùng quí bạn.

 

Quí bạn đã thực hiện phương pháp tu thiền quán mật chú Chuẩn đề trong một thời gian nhất định ngắn hoặc dài. Vậy quí đạo hữu hiểu và thực hành phương pháp này như thế nào để được cho là thực hiện được những bước cơ bản trong pháp tu mật chú Chuẩn đề.?

 

Nói về phương pháp cũng như nghi quĩ hành trì mật chú Chuẩn đề, rất nhiều hành giả lầm lẫn trong nghi quĩ cũng như phương pháp tu học này mặc dù đã được sự hướng dẫn căn cơ bản từ người Thầy.

 

Đầu tiên người hành giả do không tìm hiểu kỹ nghi thức hành trì thần chú Chuẩn đề nên họ thường trì niệm cả 5 câu thần chú : Úm lam, Úm xỉ lâm, Om Ma ni Padme Hum, Úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha. Bộ Lâm là một biến. Nếu người hành giả thực hiện theo nghi thức này tức là họ đang trì niệm Ngũ bộ chú chân ngôn, chứ không phải thực hiện theo nghi thức thần chú Chuẩn đề riêng biệt.

 

Tại sao có sự nhầm lẫn này? có thể là do người hành giả khi thọ nhận khẩu quyết thần chú từ người Thầy cư sĩ Thanh Hùng, hoặc từ một vị hành giả nào đó cũng là 5 câu thần chú và được sự hướng dẫn chi tiết. Nhưng họ không lưu tâm chú ý nên quên lời nhắc hướng dẫn từ người Thầy. Từ đó mới dẫn tới sự nhầm lẫn trong thời công phu. Thật tế nếu người hành giả chuyên tâm trì niệm, có thể họ vẫn đạt được những lợi ích nhất định trong tu học, nhưng để đi sâu vào sự tu học thì sẽ có những sự khác biệt nhất định sâu sắc trong sự truyền thừa phương pháp.  Cho nên tôi có lời chia sẻ rằng . Nghi thức đúng  ở đây là sự trì niệm riêng rẽ từng câu thần chú:  Úm lam, Úm xỉ lâm, Om Ma ni Padme hum mỗi thần chú khi trì niệm sẽ là một số biến nhất định riêng biệt mỗi khác, riêng thần chú Chuẩn đề : Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha.  Bộ Lâm là sự trì niệm chuyên sâu, xuyên suốt tất cả các thời gian thời khóa công phu của người hành giả . Thần chú này là hành trang theo người hành giả suốt đời suốt kiếp, là sự sống là hơi thở của người hành giả. Người hành giả phải nắm bắt nền tảng căn bản, cơ bản nhất mới có thể từng bước đi sâu vào sự tu học .

 

Sau khi thực hiện theo nghi thức đúng hướng dẫn từ người Thầy người hành giả tiếp đó phải thực hiện tiếp những bước căn bản trên nền tảng Tam Mật gia trì tương ưng kết hợp Thân – Tay kiết ấn tổng nhiếp thần chú Chuẩn đề hoặc Kim cang, hộ thân, Khẩu trì niệm thần chú ( khẩu trì niệm có thể thành tiếng, nhép miệng, hoặc trì trong tâm thức), ý là sự quán tưởng linh phù, Đức Bổn Tôn Chuẩn đề, hoặc Kính Đàn…               Trong quá trình công phù trì niệm cùng lúc chúng ta thực hiện theo phương pháp như vậy, rất nhiều hành giả thường bỏ qua hoặc bỏ quên mục quán tưởng. Vì khi thực hiện quán tưởng Lam tự, Kính đàn, hoặc an ký 9 chủng tự Chuẩn đề phạn tự, hoặc các linh phù khác…nó đòi hỏi sự công phu, tâm lực rất lớn trong thời khóa hành trì không phải trong một thời gian ngắn, mà nó đòi hỏi rất nhiều thời gian thậm chí cả đời, cả sự nghiệp tu học. Do tâm tham cầu vọng tưởng cho nên mọi hành giả đều nghĩ rằng chỉ mất thời gian công sức chút ít là thành tựu được như những gì mong muốn, hoặc đạt được năng lực thần thông dị thường gì đó . Nhưng sau thời gian bỏ chút công sức nhỏ bé mà thấy không đạt được những gì mong cầu sinh tâm chán nản, nghi ngờ bỏ tu, hoặc bỏ qua công đoạn này. Nếu chúng ta thực hiện và bỏ qua một trong ba của Tam Mật Gia Trì thì công năng sẽ khó được lợi ích như ý muốn.

 

Cho nên khi người hành giả đã quyết tâm lựa chọn phương pháp tu học mật pháp, là người hành giả đó phải chuẩn bị cho mình một tâm tin tưởng, nhẫn nại, tinh tấn chuyên cần.

Tin tưởng pháp môn mình lựa chọn, tin tưởng người Thầy mình lựa chọn,

Nhẫn nại cho sự chưa thông chưa hiểu của bản thân,

Tinh tấn,  Chuyên cần, cần mẫn trong trì niệm để đưa sự chưa thông chưa hiểu đến giai đoạn  nào đó sẽ ngộ.

 

Không có gì là khởi đầu, không có gì là kết thúc. Cho nên với sự tin tưởng, nhẫn nại, tinh tấn, chuyên cần này dù ở bất cứ khía cạnh nào trong sự thuận hay chưa thuận cũng luôn là những nhân tố khởi sự tu học nhiệt tâm, nhiệt thành, nhiệt huyết. Thầy nói: “ Hãy để “ Ý” rác là vàng?Tức là ý Thầy khuyến khích chúng ta hãy dụng những ý niệm dù là nhỏ nhiệm nhất niệm 1, 3 chục biến cho đến trăm ngàn biến triệu biến. Mỗi phút giây từng ngày ta cóp nhặt. Đầu tiên có thể nó chưa có gì, chưa có năng lực gì. Nhưng nhờ sự chuyên cần đó…thì những cái mà ta tưởng chừng nó không là gì, là rác thì nó sẽ biến thành vàng. Đó chính là sự cóp nhặt tích cóp của chúng ta qua thời gian .

 

Những nền tảng căn bản khởi sự tu học luôn là những trợ duyên tốt cho người hành giả trên bước đường tu học. Vì vậy mỗi hành giả nên tìm hiểu giáo lý của Đức Phật, tìm hiểu kỹ phương pháp tu học của mình, tìm hiểu những bài viết chia sẻ từ người Thầy để dễ dàng , nắm biết thực hiện được những sự hướng dẫn chỉ dạy đó từ người Thầy, đễ đỡ uổng phí cho sự khởi sự tu học sau này.

 

Kim Cang Đạo Nhất

COMMENTS

WORDPRESS: 0