Web Analytics Made Easy - StatCounter

Category: Hình ảnh

1 2 10 / 17 POSTS
Linh Thứu sơn- Gijjhakuta nơi Đức Phật từng thuyết kinh Hoa nghiêm!

Linh Thứu sơn- Gijjhakuta nơi Đức Phật từng thuyết kinh Hoa nghiêm!

Đaị hội Linh Thứu sơn Ngày ấy bây giờ không khác Ngay nơi vô lượng vô biên thiền định chư Phật, chư đại Bồ Tát Cảnh giới hiện bày sống động hiện [...]
Nagarjuna Caves Indian – Động Long Thọ – Ấn độ

Nagarjuna Caves Indian – Động Long Thọ – Ấn độ

LONG THỌ BỒ TÁT Nói nhắc đến Ngài Long Thọ Bồ tát chúng ta có mấy luồng thông tin sử liệu nói về sự xuất hiện của Ngài ở thế gian. Ngài sinh vùng Nam [...]
Karmapa Monastery tergar -chùa  Karmapa 17

Karmapa Monastery tergar -chùa Karmapa 17

  Mỗi lần đi là những lần hội đủ duyên lành mới Lần này Thầy trò chúng tôi có cơ duyên thực hiện thể hiện đàn pháp tại Karmapa Monastery te [...]
Bồ Đề Đạo Tràng – Bodhgaya- Mahabodhi Temple – India

Bồ Đề Đạo Tràng – Bodhgaya- Mahabodhi Temple – India

Để có được những bức ảnh chụp trong Bồ đề đạo tràng là cả một vấn đề, nhưng rất may Thầy trò cũng có những bức ảnh đánh dấu sự trở về nơi đây. [...]
Durgeshwari mountain in India –  Khổ hạnh lâm!

Durgeshwari mountain in India – Khổ hạnh lâm!

Durgeshwari mountain in India.- Khổ hạnh lâm! Có thật đây là nơi tu khổ hạnh? Với cái thấy của Thầy. Nơi đây Ngài nhập vô lượng vô biên thiền định [...]
Ấn độ ngày trở về 24/10/ 2022

Ấn độ ngày trở về 24/10/ 2022

Hành trình hơn 20 ngày trở về, Thầy trò ôm ấp nhiều điều trong ấy, để luôn được thọ hưởng sống trọn vẹn trong tâm giác ngộ của Đức Bổn sư. Hiện trạ [...]
Tôn tượng trên đỉnh núi Linh Thứu – Ấn độ

Tôn tượng trên đỉnh núi Linh Thứu – Ấn độ

  Cách Bồ Đề Đạo Tràng  khoảng 70km - Tọa lạc ở phía nam núi Chhatha tại thành Vương Xá( Jajgir) mà khi xưa nơi đây là tiểu quốc Ma Kiệt Đà ( [...]
Ngao du cùng sơn thủy

Ngao du cùng sơn thủy

  Có bao giờ chúng ta tự hỏi rằng sự đi phải chăng là sự trở về, có sự đến sự đi chăng?. Bởi vì ngay chỗ điểm chúng ta cho rằng nó là vị trí c [...]
Cúng dường chư Tăng

Cúng dường chư Tăng

Thầy luôn nhắc nhở chúng tôi rằng: Hãy thực hành với hạnh bố thí vô trụ - không thấy mình không thấy người không thấy vật được cho,  không thấy người [...]
Hành hương Ấn độ 2014

Hành hương Ấn độ 2014

  Hành hương Ấn Độ  2014           [...]
1 2 10 / 17 POSTS