Web Analytics Made Easy - StatCounter
HomeThư ViệnHình ảnh

Durgeshwari mountain in India – Khổ hạnh lâm!

Durgeshwari mountain in India.- Khổ hạnh lâm! Có thật đây là nơi tu khổ hạnh?
Với cái thấy của Thầy. Nơi đây Ngài nhập vô lượng vô biên thiền định chứng ngộ, sự sống của Ngài là vũ trụ nên đâu cần phải thọ thực như người bình thường. Thân thể như cái thấy của mọi người là bộ xương nhưng thật tế Ngài đạt thành thân Kim Cang Bất hoại.
Cho nên đến tận bây giờ mỗi hành giả đến đây khắp nơi trên thế giới với tâm thành thanh tịnh vẫn luôn thọ nhận được năng lực sinh khí vô biên vẫn còn tàng giữ .
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm
Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Diện tích trong hang Khổ hạnh Lâm nơi xưa kia Đức Phật từng ngồi 6 năm chỉ có vẻn vẹn 3m, nhưng nó là niềm ao ước của biết bao nhiêu hành giả được hiện diện có mặt nơi đây. Để được va chạm ma sát thọ cảm năng lực khí chất mà Đức Phật để lại nơi đây
Thầy trò chúng tôi ngồi  tạm nghỉ  dưới sân phía trước của một ngôi chùa Tây Tạng  trước khi lên động
Khi xe vừa dừng chân phía dưới chân núi chúng ta sẽ gặp cảnh rất hùng hậu của người dân nơi đây vây kín mời chào sử dụng dịch vụ của họ
KIM CANG ĐẠO NHẤT