Web Analytics Made Easy - StatCounter
HomeThư ViệnHình ảnh

Ấn độ ngày trở về 24/10/ 2022

Hành trình hơn 20 ngày trở về, Thầy trò ôm ấp nhiều điều trong ấy, để luôn được thọ hưởng sống trọn vẹn trong tâm giác ngộ của Đức Bổn sư.
Hiện trạng là rất nhiều đồ đạc, nhưng ai ai cũng như là như vậy! Để hoan hỷ hạnh phúc nơi ấy cùng Ngài
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Sân bay Bodhgaya- Ấn Độ

Có thể là hình ảnh về 1 người và ngoài trời

 

Có thể là hình ảnh về 7 người, mọi người đang đứng và ngoài trời

Có thể là hình ảnh về 8 người, mọi người đang đứng và ngoài trời

Có thể là hình ảnh về 4 người, mọi người đang đứng và trong nhà

Có thể là hình ảnh về 6 người, mọi người đang đứng và trong nhà

Có thể là hình ảnh về 7 người, mọi người đang đứng và mọi người đang ngồi

Có thể là hình ảnh về 5 người, mọi người đang đứng, cây và đường