Web Analytics Made Easy - StatCounter

Category: Chia sẻ trải nghiệm

1 2 3 7 10 / 67 POSTS
TÂM THỨC VÀ TẦM BIẾT

TÂM THỨC VÀ TẦM BIẾT

Vợ chồng tôi có một cô con gái nhỏ. Cháu đã được 5 tuổi và hiện đang học mẫu giáo tại một trường mầm non. Các cô giáo lớp cháu khá cởi mở, và người [...]
Khi chưa thành thánh trí thì đừng tin nơi tâm mình!

Khi chưa thành thánh trí thì đừng tin nơi tâm mình!

Người hành giả tu giải thoát là bỏ hết những cái đặt để ra, cho là… Cái hiểu, cái thấy của mình lầm tưởng với cái thấy của Thầy, của Chư Phật rồi từ [...]
Vô minh từ đâu tới?

Vô minh từ đâu tới?

Thầy ơi! Vô minh từ đâu tới? Thầy! Ngay khi con mở miệng ! Ngay chỗ chúng ta mở miệng là vô minh đã tới rồi. Thầy nói: Theo chữ Hán – Vô là [...]
Ý Niệm Mộng

Ý Niệm Mộng

Lại một mùa xuân vừa qua , mùa hè vừa chớm nở . Với thời tiết của mùa hạ đầu mùa ban ngày nóng , ban đêm và sáng sớm trời se lạnh như còn là những [...]
Cái bẫy của đạo sư

Cái bẫy của đạo sư

Có một phật tử đến cầu Thầy chỉ dạy cho việc tu học của anh Ta. Nhưng lòng anh ta không yên bởi những việc trong quá khứ anh từng làm. Bởi với anh [...]
Đạo là bỏ hết cái riêng tư cá nhân của mình!

Đạo là bỏ hết cái riêng tư cá nhân của mình!

Đạo là gì? Đạo là quí vị bỏ hết buông hết những cái gì liên quan đến chuyện riêng tư cá nhân của quí vị thì đó là đạo!  Tại sao tôi nó [...]
Hột giống NHƯ LAI THIỀN

Hột giống NHƯ LAI THIỀN

    Chúng ta thấy rằng Thế Giới, Vũ Trụ, Sự Sống ngày nay luôn có thể được diễn giải, định nghĩa, đoán biết vận hành theo một thuyết [...]
Tu sao mà chư Thiên Thần Quỉ Ma không thấy.

Tu sao mà chư Thiên Thần Quỉ Ma không thấy.

  Có mấy người thầy bà  cũng có chút tự cho rằng mình là thầy bà có khả năng phép thuật. Khi biết  Thầy là người tu hành ít nhiều thể hiện [...]
Đừng có lầm chấp “hiểu là chứng ngộ, chứng  ngộ là giải thoát”

Đừng có lầm chấp “hiểu là chứng ngộ, chứng ngộ là giải thoát”

Như phần bài trên tôi chia sẻ với quí bạn hữu về lòng sùng kính, cung dưỡng, phát triển tâm của người hành giả hòa hợp với tâm giác ngộ vị Thầy bổ [...]
Lời nói dối chân thật

Lời nói dối chân thật

Trong sự tu học do chúng ta đọc kinh sách, với nhiều luồng tư tưởng của nhiều vị Thầy khác nhau, nếu chúng ta không có nền tảng vững chắc nào đó v [...]
1 2 3 7 10 / 67 POSTS