Web Analytics Made Easy - StatCounter
HomeThư ViệnHình ảnh

Bồ Đề Đạo Tràng – Bodhgaya- Mahabodhi Temple – India

Để có được những bức ảnh chụp trong Bồ đề đạo tràng là cả một vấn đề, nhưng rất may Thầy trò cũng có những bức ảnh đánh dấu sự trở về nơi đây.
Bodhgaya- Mahabodhi Temple – India
Tháp Đại Giác – Bồ đề đạo Tràng – Ấn Độ