Web Analytics Made Easy - StatCounter
HomeThư ViệnHình ảnh

Karmapa Monastery tergar -chùa Karmapa 17

 

Mỗi lần đi là những lần hội đủ duyên lành mới

Lần này Thầy trò chúng tôi có cơ duyên thực hiện thể hiện đàn pháp tại Karmapa Monastery tergar – Kamapa 17 – Bồ đề đạo tràng – Ấn Độ
Trong 7 ngày liên tục Thầy tạo đàn pháp cho đệ tử chúng tôi trải nghiệm kinh nghiệm tâm linh về năng lực thai tạng về kim Cang tạng .

Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm

Chánh điện Karmapa Monastery terga


Thầy trò thực hiện nghi lễ đàn pháp

 

Thầy trò thực hiện cúng dường theo mật tạng

Cúng dường tăng sư

 Cúng dường dầu bơ lạc cho chùa

Thầy trò được vị sư quản lý tặng những món quà quí gồm 8 tượng phật làm bằng đất được lấy từ 7 thánh tích của Đức Phật, hình tượng của Tổ Liên Hoa Sanh, Kamapa, đảnh lễ xá lợi

 

Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm

 

COMMENTS

WORDPRESS: 0