Web Analytics Made Easy - StatCounter
HomeTu HọcChia sẻ trải nghiệm

Khi chưa thành thánh trí thì đừng tin nơi tâm mình!


Người hành giả tu giải thoát là bỏ hết những cái đặt để ra, cho là… Cái hiểu, cái thấy của mình lầm tưởng với cái thấy của Thầycủa Chư Phật rồi từ đó bồi đắp lên cho mình cái ngã rất lớn. Người hành giả càng tu ngã càng lớn, cho rằng đặt để ra là đúng là sai, cho rằng cái hiểu cái thấy của mình là Đạo. Nhưng đâu có hay đó chính là Đạo của mình không phải cái Giác mà Đức Phật đã chỉ ra. Người hành giả càng đi càng cố gắng bao nhiêu, học đủ thứ, ăn chay, tụng chú, ngồi thiền nhưng trí huệ vẫn không thể giác ngộ được vì cái ngộ của người hành giả chỉ là ảo vọng cho đó là thành quả của mình rồi tự mãn, tự ngã. Qua một quá trình tu học người hành giả hãy quán lại quá trình tu học của mình xem xem mình có thực sự ứng dụng, thực sống, thực tu những lời Tổ thầy đã chỉ ra một cách chân thật hay không. Người hành giả hãy bình tĩnh suy xét xem thực sự tâm mình đúng là nó luôn dẫn, tạo tác bồi đắp cho cái ảo ngã đó không? Vậy có nên tin vào tâm đó hay không?

Người hành giả hãy bình tĩnh vượt qua mọi khó khăn, hãy bỏ  đi tất cả những gì là thói quen, sở thích. Hãy buông xả đi những gì tự mình cho đó là thành tựu, thành quả của mình. Hãy bỏ đi cái mình thích, và cố gắng làm những cái mình chưa làm được. Hãy tự mình phá chấp chính mình. Hãy làm ngược lại cái tâm tạo tác đó. Ngay đây, quý vị sẽ thấy mình có thực tu hay không. Hay ngay chỗ này đã khựng lại và không thể vượt qua. Hãy cố gắng, cố gắng từng ngày tĩnh tâm tỉnh giác nhờ tha lực của thần chú Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm để giúp người hành giả tiêu trừ đi những tập nghiệp sâu dầy vô minh của mình.

Đối đãi của cho đi là nhận lại, hạ xuống là nâng lên và ngược lại. Vậy Tâm bình thường đó là Đạo.

Khi chia sẻ với quý vị bản thân cũng phải quán xem những lời này viết ra đây có thực làm được  không hay cũng chỉ là ảo ngã, biết đó nhưng đã làm được chưa? Phải bỏ đi tất cả cái biết đó, nó chỉ là những phần hết sức thô bên ngoài chưa là gì cả. Phần tế bên trong còn là cả một chặng đường rất dài phía trước phải thực tu mới thực chứng. Mong rằng các bạn đồng tu hữu duyên đọc và cũng bỏ đi cái mình vừa đọc vì nó cũng không là gì cả.

Nam Mô Bổn Sư Kim Cang Kiết Tường

Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm

Om Mani Pad Me Hum

Úm A Hùm

🙏🙏🙏

Kim Cang Đạo Tín

COMMENTS

WORDPRESS: 2
 • comment-avatar

  Nam Mô Bổn Sư Kim Cang Kiết Tường 
  Nam Mô Bổn Sư Kim Cang Kiết Tường 
  Nam Mô Bổn Sư Kim Cang Kiết Tường 

  Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha.Bộ Lâm 
  Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha.Bộ Lâm 
  Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha.Bộ Lâm 
  Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha.Bộ Lâm 
  Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha.Bộ Lâm 
  Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha.Bộ Lâm 
  Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha.Bộ Lâm 

 • comment-avatar

  “Hãy cố gắng, cố gắng từng ngày tĩnh tâm tỉnh giác nhờ tha lực của thần chú Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm để giúp người hành giả tiêu trừ đi những tập nghiệp sâu dầy vô minh của mình.”

  Nam Mô Bổn Sư Kim Cang Kiết Tường
  Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm
  Om Mani Padme Hum
  Úm A Hùm