Web Analytics Made Easy - StatCounter
HomeTiêu ĐiểmCư sĩ Thanh Hùng

THIỀN QUÁN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ QUA CHỨNG ĐẠO CA – PHẨM 41


Chánh văn:

Kiến pháp tràng, lập tông chỉ,
Minh minh phật sắc Tào Khê thị.
Đệ nhất Ca Diếp thủ truyền đăng,
Nhị thập bát đại tây thiên ký.

Dịch:


Dựng pháp tràng, lập tông chỉ,
Rõ ràng Phật dạy Tào Khê đấy.
Ca Diếp đứng đầu lãnh truyền đăng,
Tây Thiên hăm tám đời Tổ kế.

Đức Huyền Giác nói nơi đây đã dựng pháp tràng, lập tông chỉ để giảng dạy, ngài đã thực hiện theo pháp tạng của Chư Phật qua nguồn Tào Khê.

Đức Lục Tổ Huệ Năng là một vị tổ thứ 6 kế truyền. Từ khi Đức Đạt Ma đưa Mật tạng Thiền tông sang Trung Quốc – Đức Đạt Ma là vị Tổ thứ 28, ngài được kế thừa từ Tổ Bát Nhã Đa La. Sự truyền thừa này nó bắt đầu từ Đức Phật, Ngài đã “Niêm hoa Ca Diếp vi tiếu”. Một sự truyền tâm mật tạng từ đời này qua đời nọ. Suốt từ Tổ Ca Diếp đến Đạt Ma là 28 vị.

Trong suốt thời gian đó, chư Tổ đã cung dưỡng Phật tánh trong quý Ngài đã có một sự sống thông suốt từ đời này qua đời khác. Sự sống đó nó cũng là sự sống của muôn thuở từ vô thủy vô chung đến nay nó vẫn sống. Sự sống đó không thể ai đó cho nó sống, không thể ai đó cho nó chết hủy diệt được. Vì sự sống đó là linh thể của thời gian, của không gian của vạn sự, vạn vật. Nó là nguồn để cho cả 3 cõi; Dục giới, sắc giới, vô sắc giới của vạn pháp của trời người sống thể hiện lên. Không có nó thì không có cánh tay của đức Phật dơ cành hoa lên, không có nó thì cũng không có nụ cười của Đức Ca Diếp, và cũng không có tiếng khóc, gió reo, mặt trăng, mặt trời, cái nhướng mày, tiếng thét, rừng núi, trời người, chúng sanh, ngạ quỷ, địa ngục, niết bàn.

Đức Phật đã trao cái ấy cho Ca Diếp, Ca Diếp đã tâm ấn trao lại đến Đức Lục Tổ Huệ Năng, đến đó cho đến nay, cái ấy cũng không thêm, không bớt. Cũng không ai có, cũng không ai cất giữ nó được. Chỉ có như thị, như thị…Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm – Om Ma NiPad Mê Hùm.

 

Cư sĩ Thanh Hùng

Pháp hiệu: TC.Trí

Mật tông hiệu: Kim Cang Kiết Tường