Web Analytics Made Easy - StatCounter

Category: Cư sĩ Thanh Hùng

1 2 3 6 10 / 57 POSTS
THIỀN QUÁN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ QUA CHỨNG ĐẠO CA – PHẨM 48

THIỀN QUÁN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ QUA CHỨNG ĐẠO CA – PHẨM 48

Chánh văn:   Sư tử nhí chúng tuỳ hậu, Tam tuế tiện năng đại hao hống. Nhược thị dã can trục pháp vương, Bách Nnên yêu quái hư [...]
CƯỜI

CƯỜI

Mùa xuân trăm hoa đua nở đủ sắc màu đủ chủng loại hương thơm lan tỏa khắp nơi. Chúng ta chìm lặng trong không gian đó cùng vũ trụ vạn vật  tâm thứ [...]
THIỀN QUÁN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ QUA CHỨNG ĐẠO CA – PHẨM 47

THIỀN QUÁN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ QUA CHỨNG ĐẠO CA – PHẨM 47

Chánh văn:   Chiên đàn lâm vô tạp thụ, Uất mật sâm trầm sư tử trú. Cảnh tịnh lâm nhàn độc tự du, Tẩu thú phi cầm giai viễn khứ [...]
THIỀN QUÁN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ QUA CHỨNG ĐẠO CA – PHẨM 46

THIỀN QUÁN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ QUA CHỨNG ĐẠO CA – PHẨM 46

    Chánh văn:   Tác tại tâm, ương tại thân, Bất tu oan tố cánh vưu nhân. Dục đắc bất chiên vô gián nghiệp, Mạ [...]
NHƯ LAI THIỀN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ UẾ TÍCH

NHƯ LAI THIỀN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ UẾ TÍCH

  Giáo pháp của Đức Phật không thể nghĩ bàn được, ở khía cạnh nào, ở tầng lớp tư tưởng nào đều có lợi ích cho chúng sanh và tầng lớp tư tư [...]
MẬT HẠNH

MẬT HẠNH

Trong đêm trăng hạt sương rơi bọp, bọp…trên những chiếc lá. Qua song cửa thấy có những hạt sương rơi bọp xuống chiếc lá to và sáng. Lá cùng hạt sư [...]
HẠT BỤI TRONG NƯỚC

HẠT BỤI TRONG NƯỚC

Namo Tassa Bhavagato Arahato Samma Sambuddhassa A Ra Hăng, hay là những câu niệm tụng đảnh lễ chư Phật, Tổ, Thầy – Phật, Pháp, Tăng. Câu và âm vận [...]
THIỀN QUÁN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ QUA CHỨNG ĐẠO CA – PHẨM 45

THIỀN QUÁN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ QUA CHỨNG ĐẠO CA – PHẨM 45

Chánh văn:   Ta mạt pháp, ác thời thế Chúng sinh phước bạc nan điều chế Khứ thánh viễn hề tà kiến thâm Ma cường pháp nhược đa [...]
TÍNH ƯỚT CỦA NƯỚC

TÍNH ƯỚT CỦA NƯỚC

  Tôi ! một cái tôi không biết có từ bao giờ, nó ở đâu, nó đến từ đâu? Tôi của mùa xuân, của mùa hạ, thu, đông, của sông núi, của tất c [...]
THIỀN QUÁN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ QUA CHỨNG ĐẠO CA – PHẨM 44

THIỀN QUÁN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ QUA CHỨNG ĐẠO CA – PHẨM 44

Chánh văn: Tâm thị căn, pháp thị trần, Lưỡng chủng do như cảnh thượng ngân. Ngân cấu tận trừ quang thủy hiện Tâm pháp song vong tánh t [...]
1 2 3 6 10 / 57 POSTS