Web Analytics Made Easy - StatCounter

Category: Tiêu Điểm

1 2 3 24 10 / 234 POSTS
THIỀN QUÁN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ QUA CHỨNG ĐẠO CA – PHẨM 62

THIỀN QUÁN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ QUA CHỨNG ĐẠO CA – PHẨM 62

Chánh văn:   Giả sử thiết luân đỉnh thượng toàn, Định huệ viên minh chung bất thất. Nhật khả lãnh, nguyệt khả nhiệt, Chúng ma [...]
Tâm từ của Bồ Tát hóa giải việc hại người tu

Tâm từ của Bồ Tát hóa giải việc hại người tu

Có một câu chuyện ngày xưa nói Đức Phật trong một kiếp số Ngài đã thị hiện thành những con thú để hóa độ chúng sinh. Con thú ấy bị một bọn người b [...]
Quán tưởng Đức Phật Mẫu Chuẩn Đề, Kính đàn

Quán tưởng Đức Phật Mẫu Chuẩn Đề, Kính đàn

Pháp Thoại Thầy giảng ghi âm ngày 6.10.2018 Ngày đó  khi tôi mới tu niệm về Thần Chú Chuẩn Đề, niệm một thời gian lâu lâu mà thấy năng lực cũng [...]
Cái thấy hình tướng Đức Phật Mẫu Chuẩn Đề

Cái thấy hình tướng Đức Phật Mẫu Chuẩn Đề

Pháp thoại ngày 6/10/2018 Có nhiều người thắc mắc: Tại sao người ta làm tượng, hình ảnh Ngài mười mấy tay nhiều đến như vậy, trên đầu là đội mã [...]
Thiền là sự sống an lạc tỉnh thức

Thiền là sự sống an lạc tỉnh thức

Pháp thoại của Thầy : 12/12/2018 Tối ngày chúng ta cứ chấp về thiền, thiền nó chỉ là phương tiện thôi còn sự chứng ngộ là tâm thức của mình, tâ [...]
Cái Thấy chân thật

Cái Thấy chân thật

Pháp thoại ngày 6/10/2018 chưa chứng ngộ được mà đôi khi mình bảo rằng mê tín dị đoan.   Không có gì mê, không có gì không mê vì thế [...]
Hạnh nguyện độ sanh

Hạnh nguyện độ sanh

  Hạnh nguyện độ sanh Pháp thoại của Thầy ngày 10/1/2019     Như bây giờ với tâm hạnh tỉnh nhìn cái người đó mình sẽ thấy [...]
THIỀN QUÁN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ QUA CHỨNG ĐẠO CA – PHẨM 59

THIỀN QUÁN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ QUA CHỨNG ĐẠO CA – PHẨM 59

Chánh văn:   Bất tư nghì, giải thoát lực, Diệu dụng hằng sa dã vô cực. Tứ sự cúng dường cảm từ lao, Vạn lương hoàng kim diệc t [...]
NgườiThầy, Ân sư đáng kính của tôi

NgườiThầy, Ân sư đáng kính của tôi

Tưởng nhớ Thầy! Người Thầy Tôn sư, Ân sư đáng quí kính   Chớm đầu thu sương hơi lạnh buổi sớm, cái không khí này làm con thấy hình ảnh c [...]
THIỀN QUÁN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ QUA CHỨNG ĐẠO CA – PHẨM 58

THIỀN QUÁN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ QUA CHỨNG ĐẠO CA – PHẨM 58

Chánh văn:   Hữu nhị Tỳ Kheo phạm dâm sát, Ba Ly huỳnh quang tăng tội kết. Duy Ma Đại Sĩ đốn trừ nghi, Do như hách nhật tiêu s [...]
1 2 3 24 10 / 234 POSTS