Web Analytics Made Easy - StatCounter
HomeThư ViệnUncategorized

Ngàn năm nơi ấy đi về – Rước xá lợi tại Mulaghanda Kuti Vihara, Ấn Độ.

Ngàn năm nhớ nghĩ đi về
Nơi ấy
Một người cha, một giáo chủ, một ân sư của tôi
Ngàn năm nhớ nghĩ đi về.
Sáng mùa đông tinh sương Sarnath, rước Xá lợi Phật  – tại Chùa
Mulaghanda Kuti Vihara, Ấn Độ.
Cung nghinh đảnh lễ
Cung thỉnh xá lợi
Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Cư sĩ Thanh Hùng – Ấn độ 2022
Chương trình rước xá lợi Phật  diễn ra tại Sarnath Temple ngày 6 -8/11/ 2022. Sarnath Temple thuộc  Varanasi, Uttar Pradesh, Ấn độ
Người dân nơi đây cũng như tăng sĩ Phật tử trên toàn thê giới đều về nơi đây xếp hàng dài trên 1km để được đảnh lễ xá lợi Phật  trong 3 ngày diễn ra chương trình xá lợi

Mulagandhakuti Vihara, ngôi chùa Phật giáo Sri Lanka. Sarnath, Varanasi, Uttar Pradesh, Ấn Độ