Web Analytics Made Easy - StatCounter

Category: Uncategorized

1 2 3 4 10 / 33 POSTS
Mùa xuân bất tận

Mùa xuân bất tận

Trong sự mà thế gian gọi là đau khổ, Nước mắt, đau bệnh, tử sinh. Ngay nơi ấy chân như màu nhiệm xuất hiện, Bật cười lên cho chim muông hót, ho [...]
Cái Thấy chân thật

Cái Thấy chân thật

Pháp thoại ngày 6/10/2018 chưa chứng ngộ được mà đôi khi mình bảo rằng mê tín dị đoan.   Không có gì mê, không có gì không mê vì thế [...]
Tôi đến với việc tu học như thế nào

Tôi đến với việc tu học như thế nào

“Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm.Om Mani Pad Me Hum.”Vậy là kết thúc lễ hành trì buổi tối. Lặng lẽ ngắm ánh sáng lung linh, trong vắt, [...]

Рабочий сайт 1WIN в этому году

Казино бывают всё более узнаваемым направлением заработка, который не нуждается от члена серьёзного скилла, но при этом является интересным и заманчив [...]
CHÂN THỦY

CHÂN THỦY

  Về chỗ ấy nơi vòng xoắn ốc đã và đang hình thành sự sống. Một đêm ăn gạo lức muối mè, ăn theo phương pháp đặc biệt : Nhai một muỗng cà p [...]
Thánh trí, Như lai hiện tiền

Thánh trí, Như lai hiện tiền

Ngay đây, ngay đây là “ Khổ” trong khắp biết, biết khắp đó. Vạn sự 10 phương pháp giới cho đến vô lượng pháp giới thể hiện ngay đó, ngay đó Như la [...]
Ngàn năm nơi ấy đi về – Rước xá lợi tại Mulaghanda Kuti Vihara, Ấn Độ.

Ngàn năm nơi ấy đi về – Rước xá lợi tại Mulaghanda Kuti Vihara, Ấn Độ.

Ngàn năm nhớ nghĩ đi về Nơi ấy Một người cha, một giáo chủ, một ân sư của tôi Ngàn năm nhớ nghĩ đi về. Sáng mùa đông tinh sương Sarnath, r [...]
Tìm Tâm

Tìm Tâm

  Tâm nào tìm chi cho xa, đâu có lìa thân này. Sắc thân là giả có sanh có diệt. Chân tâm như hư không chẳng đoạn chẳng biến. Cho nên nói: “Hài [...]
Mùa xuân bất tận

Mùa xuân bất tận

Trong sự mà thế gian gọi là đau khổ, Nước mắt đau bệnh tử sinh. Ngay nơi ấy chân như màu nhiệm xuất hiện Bật cười lên cho chim muông hót, hoa n [...]
1 2 3 4 10 / 33 POSTS