Web Analytics Made Easy - StatCounter
HomeDuy Tuệ Thị NghiệpUncategorized

Tâm vô trụ

Ngay đây nói đến tâm vô trụ chẳng thấy, chẳng nghe một pháp, chẳng cảm xúc, thọ cảm một pháp nào. Tức là ngay nơi đó tâm không dính chấp giữ một pháp nào. Không chấp dính mắc tức không nơi sinh ra diệt đi, liền thấy một niệm biết niệm ( tỉnh tỉnh), nhưng không dính mắc (lặng lặng), liền  duyên không sinh tức ngay đó như lai, tánh thấy của mình trong sạch không dính một pháp nào cả.

 

 

Cư sĩ Thanh Hùng

Mật tông hiệu: Kim Cang Kiết Tường

Pháp hiệu: TC. Trí

 

 

NHƯ LAI THIỀN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ UẾ TÍCH