Web Analytics Made Easy - StatCounter
HomeDuy Tuệ Thị NghiệpBóng hoạ trong vầng nhật nguyệt

Như Lai chân thật nghĩa!

Chúng ta tu hành không khéo, thì giống như những đứa trẻ nhỏ dại nắm lá vàng liền bảo ngay là vàng thật. Đức Phật ra đời vì căn cơ của chúng sinh mà dùng ngôn ngữ, ngôn từ hiển bày diệu lý phân ra Đại thừa, Tiểu thừa phân ra pháp này pháp kia. Ngay nơi đó chúng ta không hiểu bèn chấp đó là thật đó là giả rồi cùng nhau chia chẽ phân biệt thật chân đủ thứ khiến cho tâm ta càng ngày càng chạy theo vật quên mình. Chứ thật tế bản tâm thanh tịnh kia đã có sẵn hiện hữu từ vô thuỷ vô chung đến nay không phải dùng một pháp nào để thấy nó, được nó, không bỏ một pháp nào để thấy để được nó.

Ngay nơi văn tự đó chúng ta hãy tỉnh giác tu học tự quay lại với cái thật có của mình, chớ đừng chạy theo những hình sắc ngôn từ ngữ ngôn.  Chúng ta đã có sẵn nó trong đi, đứng, nằm, ăn, hít thở, nháy mắt trong từng giác niệm đều có sẵn nơi đó. Chúng ta không cần phải dừng lại quán soi nó, không cần phải kích thích nó. Vì tất cả những cái hai đó không phải là phép tối thắng của “ Như lai”.

Cư sĩ Thanh Hùng

Mật tông hiệu: Kim Cang Kiết Tường

 

NHƯ LAI THIỀN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ UẾ TÍCH

COMMENTS

WORDPRESS: 0