Web Analytics Made Easy - StatCounter

Category: Duy Tuệ Thị Nghiệp

1 2 3 8 10 / 80 POSTS
Hạnh nguyện độ sanh

Hạnh nguyện độ sanh

  Hạnh nguyện độ sanh Pháp thoại của Thầy ngày 10/1/2019     Như bây giờ với tâm hạnh tỉnh nhìn cái người đó mình sẽ thấy [...]
Tỏ ngộ Như lai

Tỏ ngộ Như lai

Nếu chúng ta tỏ ngộ được tánh như lai vô trụ, thì nghiệp chướng xưa nay không. Vì tất cả pháp không dính không chấp giữ một pháp nào cả, thì căn d [...]
Như Lai chân thật nghĩa!

Như Lai chân thật nghĩa!

Chúng ta tu hành không khéo, thì giống như những đứa trẻ nhỏ dại nắm lá vàng liền bảo ngay là vàng thật. Đức Phật ra đời vì căn cơ của chúng sinh mà d [...]
Sự sống mật chú!

Sự sống mật chú!

Chúng ta tu,  thực hiện mật chú là phải biết chân thật động dụng thanh tịnh đời sống của Mật chú đó, phải biết hành trạng sống như thế, để một ngà [...]
Ảo ngã

Ảo ngã

  Quá khứ chỉ là hình bóng, hiện tại cũng không thực. Vì chúng sinh ra thể hiện từ quá khứ, rồi sự kiến tạo của tương lại cũng chỉ là sự tưởng [...]
Như lai chẳng thấy

Như lai chẳng thấy

Pháp viên đốn Như Lai bao đời không sinh diệt, nó đã có sẵn ở ta không cần phải tạo tác thêm hay vứt bỏ một pháp nào. Nó luôn ở cùng chuyên chở vạ [...]
Giải thoát chẳng ở đây!

Giải thoát chẳng ở đây!

Hành giả không! Cái gì ở đây cảm thấy cái biết do âm thanh ánh sáng phát ra, thì ngay chỗ đó chỉ biết niệm đó lên rõ ràng, xuống như vậy rõ ràng n [...]
Nhất niệm đồng đẳng

Nhất niệm đồng đẳng

   Đức Lục tổ Huệ Năng dạy chúng ta phải biết nhất niệm đồng đẳng – định huệ một lượt không có trước sau. Không có Định trước rồi mới phát san [...]
Bóng tà dương rớt ” Tủm”

Bóng tà dương rớt ” Tủm”

Tất tất cả, tất cả những gì hiện tướng, rồi không hiện tướng. Để rồi một câu cú sắc màu âm thanh vang lên. Đó là tiếng chim, tiêng cú kêu, tiếng s [...]
1 2 3 8 10 / 80 POSTS