Web Analytics Made Easy - StatCounter
HomeTiêu ĐiểmCư sĩ Thanh Hùng

NHƯ LAI THIỀN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ UẾ TÍCH

 

Giáo pháp của Đức Phật không thể nghĩ bàn được, ở khía cạnh nào, ở tầng lớp tư tưởng nào đều có lợi ích cho chúng sanh và tầng lớp tư tưởng ở cấp độ đó.

Ở đây người hành giả tu theo pháp thiền Quán mật chú Chuẩn đề luôn đi theo con đường tu thiền trên – Như Lai Thiền. Trong suốt thời gian ở nơi đấy người hành giả luôn có Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm – Om Ma Ni Pad Me Hum – Úm Lam – Úm Xỉ Lâm và Mật chú Uế Tích Kim Cang. Đọc tụng quán tưởng Lam Tự làm cho pháp giới nơi tâm người hành giả, hay nói cách khác là  Lam tự ( Úm Lam) người hành giả luôn tụng niệm quán tưởng và sâu thẳm nơi tâm thức đó người hành giả luôn thấy nơi không gian tâm thức đó những điểm sáng. Lúc đầu thấy một điểm sau 2, 3 đến 10 và nhiều hơn nữa đủ màu ( 5 màu ; trắng, xanh, đỏ, vàng, tím, đen). Người hành giả ngay đó gửi tâm của mình thấy cảm nhận biết chứng thật là sự rung động nơi tim của mình cũng nơi đó. ( Đây là tâm sắc ).      Thấy như vậy đọc tụng kiểm tra lại sâu nơi tâm ý thức hơi thở của mình. Ngay đó liền thấy sự thanh tịnh thể hiện ra. Người hành giả ngay đây đừng hoan hỉ vui, hãy hiển nhiên đọc tụng.  Nhớ đừng dùng lực nào, cái biết nào ngay nơi đó. Khi chúng ta dùng lực hay cái biết gì đó, nào đó sự thanh tịnh đó sẽ bị phá vỡ. Vì thanh tịnh đó chỉ là cận định chưa thật sư là định đừng chấp theo đó mà phân biệt. Ngay nơi đây chúng ta sẽ phân biệt phân tích phẫu thuật mổ xẻ từng phần những niệm tưởng cảnh danh sắc nơi đây.

Đầu tiên chúng ta thấy những hạt sắc đó ( Ngay đây chúng ta tưởng là Lam tự). Đây là thọ và những hạt Lam tự đó nó chuyển động xoay qua xoay lại đủ màu sắc ( Đây là sắc) và sự chuyển biến từ hình sắc của hạt Lam tự dó xoay qua lại lên xuống tạo những hình sắc những đường thẳng cong tròn méo. Đó là hành, nó chuyển động vận động liên tục tùy theo từng cấp độ tu học, tu chứng nơi đây mà biết được các pháp chủng loại khác nhau ( Thức biết phân biệt). Khi phân biệt danh sắc ( Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức) như vậy chúng ta thấy rất bình thường và đơn giản, nhưng có những nền triết học tư tưởng khoa học họ thâm nhập vàp nơi đây rất lâu nhưng cũng chưa đạt thu hoạch được mấy. Ngay chỗ thấy biết cảm nhận những hạt Lam tự nhỏ xoay chuyển vận động lên xuống đủ hình tròn, vuông, tam giác, bình hành… vô lượng vô biên hình học như vậy luôn xảy ra trong tâm thức người hành giả tu Vipassana và những loại ngôn ngữ nó cũng thể hiện lên trên những hình ảnh ( hình học) đó tạo ra rất nhiều vô số loại ngôn ngữ chủng loại ngôn ngữ ( Đà la ni chân ngôn chân chú) và những hình ảnh ( hình học) trong không gian tâm thức người hành giả đó nó cũng là loại hình ảnh  ( hình học không gian ). Người hành giả họ sẽ nhìn thấy và biết kích thước kích cỡ thời gian tới lui lên xuống chỗ đến chỗ đi vô lượng cái biết cái cảm nhận về không gian hình học đó ra rất nhiều sự huyền nhiệm khác mà nền khoa học hiện đại chưa biết, chưa thấy. Những cảm nhận ( thọ cảm ) đâu đây trên, dưới, đen, trắng, xa, gần trong bầu trời vũ trụ. Còn có rất nhiều rất nhiều điều kỳ bí nữa.

Như trên mọi người thấy những hình ảnh hình học không gian, thời gian không gian đến đi…khoa học đã thể hiện lên gọi là đường bay của các phi cơ phi thuyền. Ngay đây những nhà khoa học họ cũng trong phòng kín thất, nơi vắng lặng do sự quán tưởng sự vật mà họ đã nhìn thấy những hạt, những chủng loại hình sắc sinh vật sự chuyển động năng lực điện trong không gian. Ngay đây người khoa học gia họ thấy cảm nhận đó do quán sát quán tưởng mà thấy biết như vậy, và ngay đó họ muốn đạt mục tiêu mục đích của mình người khoa học gia đó tìm mọi cách. Cuối cùng họ cũng tĩnh lặng được họ đã đi vào con đường quán Vipassana, nhưng ngay đây họ chỉ đạt được cận định hay những định của sự đặt nền tảng thiền quán trên cơ bản còn Tham, sân, si. Cho nên họ đạt được một phần nào đó trong quán tưởng .

Còn người hành giả thiền quán mật chú ngay đây họ sẽ đi vào con đường  Thiền quán Vipassana chân chánh của Đức Phật là thực hiện giáo pháp của chư Như Lai. Phải đặt nền tảng trên không Tham, sân, si. Đó là lời dạy của Đức Phật. Cho nên người hành giả khi thấy những hình ảnh  hình học đường bay, sóng âm điện năng sự chuyển động trong không gian ánh sáng đi qua những nơi đó. Những ý niệm sự quán tưởng đó vì những nơi, những ý niệm sự quán tưởng đó cũng là họ, là ý của người hành giả, là thân của người hành giả. Chỉ qua lại thôi chứ không có thân nào cả, không vướng mắc vào cái gì cả. Nơi ấy cho nên “ Hành” sự chuyển động thể hiện bế tàng của các sắc, các danh ( quán danh sắc ) chúng luôn luôn chuyển động đi đến đâu ở đâu lớn nhỏ cao thấp được mất thì người hành giả đó cũng nơi đó. Cho nên thấy biết như vậy, thì người hành giả không đi, không đến, không ở, không mất, không còn ( Như lai). Người hành giả sẽ là vạn pháp, vạn niệm. Vì vạn pháp, vạn niệm ở đâu ngay đâu thì nơi ấy là người hành giả . Thấy ý này rất rõ trên hình tướng của Đạt Ma Sư  tổ. Hình ảnh  Người như có và như đang quảy một cây gậy và chiếc giày. Cây gậy và hình bóng Ngài là tượng trưng cho sự đi ( Tri). Còn một chiếc giày là sự “ Hành” độc hành. Ngay nơi sự tri hành đó chỉ có độc nhất cái bóng đó thôi.

“Hành” là sự chuyển hóa chuyển biến thể hiện bế tàng vạn pháp vạn niệm động dụng bế tàng. Tri là hiểu biết. Ngay đó, vì không ngay đó thì không phải là tri. Tri là sự sống khắp cùng vô thủy vô chung và trước vô thủy vô chung đó là trước cái vô tướng. Vì nếu biết tướng của các pháp mà không trước vô tướng thì là sao biết vô tướng. Nên ngay chỗ hình tướng của Ngài Đạt ma sư tổ là đã thể hiện ra “ tri hành” cùng là Như Lai Thiền. Nó đã có sẵn từ vô thủy vô chung đến nay không tăng không giảm, không lớn nhỏ , không dài rộng… Người “ tri” cái đó tức sự đồng hành với cái đó. Cái đó như có như không như đến như đi …” Như lai”. Ngay đó người hành giả “ Tri” như vậy thì thiền như vậy. Lấy gì để thiền? Lấy cái bóng như Đạt ma quảy gậy và giầy. Chỉ một câu chuyện như vậy.

Lại xảy ra một câu chuyện

Như Lai thiền

Nơi vạn vật vạn niệm đó,

Thể hiện bế tàng chuyển động ma sát

Một loại ngôn ngữ, một loại chủng tử ngôn thuyết đà la ni Mật chú Chuẩn Đề Uế Tích Kim Cang

Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm

Úm Bút Quát ….Tóa ha

Tâm chuyển động, tông chuyển động, vạn pháp vận hành chuyển động

Linh Thứu, Linh thiên dấu chân thiền chuyển động

Đạo thiền gió thoảng mây bay

Xuân thu vạn dặm dấu giầy nào in

 

Cư sĩ Thanh Hùng

Pháp hiệu: TC,Trí

Mật tông hiệu: Kim Cang Kiết Tường

 

NHƯ LAI THIỀN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ UẾ TÍCH

 

COMMENTS

WORDPRESS: 5
 • comment-avatar

  Nam Mô Bổn Sư Kim Cang Kiết Tường 
  Nam Mô Bổn Sư Kim Cang Kiết Tường 
  Nam Mô Bổn Sư Kim Cang Kiết Tường 

  Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha.Bộ Lâm 
  Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha.Bộ Lâm 
  Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha.Bộ Lâm 
  Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha.Bộ Lâm 
  Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha.Bộ Lâm 
  Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha.Bộ Lâm 
  Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha.Bộ Lâm 
  Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha.Bộ Lâm 
  Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha.Bộ Lâm 
  Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha.Bộ Lâm 
  Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha.Bộ Lâm 
  Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha.Bộ Lâm 
  Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha.Bộ Lâm 
  Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha.Bộ Lâm 
  Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha.Bộ Lâm 
  Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha.Bộ Lâm 
  Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha.Bộ Lâm 
  Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha.Bộ Lâm 
  Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha.Bộ Lâm 
  Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha.Bộ Lâm 
  Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha.Bộ Lâm 
  Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha.Bộ Lâm 

 • comment-avatar

  Úm Chiết lệ chủ lệ Chuẩn đề ta bà ha Bộ lâm. Om ma ni pad mê hum. Úm A Hùm…

 • comment-avatar

  Mỗi lần đọc bài viết của Thầy tôi đều phải suy nghĩ tìm hiểu từng câu từng chữ để làm sao cái hiểu của mình cái thấy của mình khế hợp với cái thầy nói ra. Rồi tiếp đó như lời Thầy dậy lại bỏ tiếp cái suy nghĩ hiểu biết đó đi. Cứ như vậy như vậy mà đi.
   Thầy nói:
  Nơi vạn vật vạn niệm đó
  Một loại ngôn ngữ, một loại chủng tử ngôn thuyết đà la ni Mật chú Chuẩn Đề Uế Tích Kim Cang
  Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm
  Úm Bút Quát ….Tóa ha
  Tâm chuyển động, tông chuyển động, vạn pháp vận hành chuyển động
  Linh Thứu, Linh thiên dấu chân thiền chuyển động

   Để có một loại chủng tử ngôn thuyết đà la ni Mật Chú Chuẩn Đề Uế Tích Kim Cang được thuyết ra thì đồng khắp tất cả đều thuyết ra nơi đó
  Quá khứ, Hiện Tại, Vị Lai đều cùng thuyết ra ngôn thuyết đó. Chủng tử ngôn thuyết đó đã có từ vô thuỷ vô chung bế tàng trong vô lượng vô biên kiếp số nay dưới sự vận hành của thiện duyên bởi không gian thời gian ý thức nó được thuyết ra bung ra cho vạn vật, chúng sinh hữu hình vô hình nghe thấy được âm thanh mật chú này. Nó lại tiếp tục đi và bế tàng tiếp trong vạn pháp của mười phương ba đời chư Phật, chư vị Bồ tát, các cung các cõi tiếp. Ta sẽ không thể biết dấu chân của ngôn thuyết này đã có từ đâu và đi về đâu ta chỉ biết khi ta nghe được âm thanh Mật Chú này là ta đã có duyên với cái Năng lực đó để rồi hãy nhận lấy sự phước báu trí huệ ngay đây với tâm rỗng rang để khế hợp với Mật Chú.
  Nam Mô Bổn Sư Kim Cang Kiết Tường
  🙏🙏🙏🙏🙏

 • comment-avatar

  Qua những lời Thầy chia sẻ chúng ta có sự nhìn nhận rộng rãi hơn trong những sự nghiên cứu đạt thành của các nhà khoa học ra. họ đa phần cũng đều ở những trạng thái yên tĩnh bộc phát ra những kết quả. Đó đều là những cái thấy biết trong sự ôm ấp tìm hiểu rất lâu mà không tìm ra lời giải nhưng một nhân duyên nào đó đưa họ rơi vào trạng thái cận định để họ thấy biết được lời giải. Nhưng những thấy biết đó chỉ là trạng thái định sơ thiền. Vì không có nền tảng lý đạo giải thoát cho nên họ không có sự thâm sâu như hành giả thiền quán Vipassana.

  Người hành giả Như Lai thiền ngay chỗ này họ dụng danh sắc Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha, Bộ Lâm, Úm Lam, Úm Xỉ Lâm, Úm Bút quát …kết hợp quán Lam tự là những hạt nguyên tử và dụng sắc thọ tưởng hành thức là pháp để thấy sự vận hành các hạt đó xoay chuyển đủ màu sắc lớn nhỏ đủ hình thù. Ngay chỗ đó nền tảng hơi thở thiền phải là sự thuần thục nhuần nhuyễn. Nhưng chỗ này phải thật thiện xảo trí huệ khéo léo để cái thấy biết kia là ý, là tâm, là pháp, là sự vật, sự động chuyển, điện năng cùng khắp. Ngay chỗ này Thầy nói và chúng ta thấy biết rằng không có quá khứ hiện tại vị lai là như vậy: “Cho nên thấy biết như vậy, thì người hành giả không đi, không đến, không ở, không mất, không còn ( Như lai).

  Chỗ này là sự diệu dụng áo nghĩa ” Như Lai” Thầy chỉ bày cho chúng ta trong sự tu học thực hành kinh nghiệm là như vậy đó.

 • comment-avatar

  Nam Mô Bổn Sư Kim Cang Kiết Tường

  Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha.Bộ Lâm