Web Analytics Made Easy - StatCounter
HomeTiêu ĐiểmTổng nhiếp Mật tông - Thiền Tông - Tịnh Độ Tông

RUNG ĐỘNG TRÊN ĐỈNH THIÊN SƠN

 

Trong những bạo bệnh của cuộc đời tôi tưởng như đã chết. Vì lúc đó thân tôi bị đủ các chứng bệnh không tiền thuốc thang. Gần nhà tôi có một tịnh xá tên là “Bồ Đề Tịnh Xá”. Ngay đây có một sư Thầy hốt thuốc Nam và châm cứu từ thiện. Tôi lên chùa thường vì  lúc đó sức khỏe không có chỉ biết là phải tịnh tâm tỉnh thức niệm phật để chuẩn bị cho mình một con đường đi. Cái chết rất cận kề tôi.

Có một vị từ tâm hảo tâm đã tặng cho tôi một quyển sách kinh Quán Vô Lượng Thọ. Quyển kinh này dạy 10 mấy phép quán về cảnh giới Cực Lạc Quốc. Lúc đó kinh sách rất hiếm, được tặng một quyển kinh này rất mừng ngày đêm đọc niệm . Phép quán đầu tiên về đất Cực Lạc Quốc, quán thấy một vòng tròn về đất Cực Lạc Quốc, quán thấy một vòng tròn lớn trên biển như mặt trời sáng trong, ngoài vòng tròn đó rất sáng lần lượt nước trong mặt trời vòng tròn đó bằng phẳng thấy chất nước đó phát sáng lên, thấy tất  cả bề mặt nước đó phát sáng, dưới bề mặt đó có hình tròn đủ thứ hình do những ánh sáng đó phát ra. Từ trong những hạt nhỏ long lanh trong nước đất đó chúng hòa quyện với nhau, tương tác ánh sáng ma sát tạo thành rất nhiều loại ánh sáng,  do ánh sáng đó tạo ra. Ánh sáng đó phát ra soi rọi khắp nơi trong quốc độ đó, vì bệnh nóng bức rứt không ngủ được.

Một đêm quán nước mặt trời đó tôi ngồi cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật , A Di Đà Phật, A Di Đà Phật cho đến lúc nào đó vòng tròn đó chính là tôi, nước đó đất đó ánh sáng đó là tôi. Vòng tròn ánh sáng bề mặt đất đó lớn ra, lớn mãi mãi ánh sáng càng vi diệu. Thật sự ngay giờ phút đó từng giác niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật tạo thành một năng lực chuyển hóa ánh sáng đó cuộn vào nhau trở thành những loài hoa đủ màu trong đất cực lạc đó. Sự chuyển động ma sát của từng âm thanh niệm giác đó nó tạo ra rất nhiều âm thanh lắng dịu trầm bổng cao vút thấp lan tỏa trong đất cực lạc đó. Ngay đó thực sự âm thanh niệm Phật đó đã hình thành lên đất cõi cực lạc quốc. Những ánh sáng âm thanh năng lực đó phát lên phóng lan tỏa ngang dọc trên dưới va chạm ma sát với nhau tạo thành những lâu đài hàng cây thật là hàng cây bảy báu. Vì tất cả chúng do rất nhiều ánh sáng đủ màu. Khi chúng va chạm ma sát nhau đã tạo ra có lẽ là nhiệt năng cảm thọ lan tỏa ra trở thành những mùi hương kỳ diệu không có tại thế gian này cuốn cuốn với nhau tự xây dựng thiết lập lên lâu đài thành các trên những cây bảy báu. Những nhánh cây có rất nhiều lâu đài thành các âm thanh. Sự biết của Nam mô A Mi Đà Phật, A Di Đà Phật đó thể hiện khắp trên trong từng hạt sáng âm thanh đang có chúng hòa quyện với nhau trở thành chư Thiên, những vị có hình tướng hình danh sắc tướng do sự ma sát ánh sáng với nhau tạo ra sắc âm thấy chư Thiên, chư Phật, đức A Di Đà có khắp mọi nơi trong những hạt âm thanh ánh sáng và có những nơi không có nơi tức ngay chỗ tâm thức không có đó nơi hư không Cực Lạc Quốc đó cũng có một loại. Nói một loại cho dễ hiểu thật ra không có gì cả . Loại đó đã chuyên chở cõi cực lạc quốc ( vô tướng tâm) của Đức A Di Đà Phật không có loại này thì cõi Cực Lạc không hình thành được và cũng ngay đó có một năng lực “ Như là”, “ Như vậy” để  chuyển hóa lâu đài thành các chư Thiên ao báu hàng cây thất bảo.

Ngay nơi đây tất cả động dụng đó đều là A Di Đà Phật, A Mi Đà Phật vô lượng vô biên những hạt nhỏ đã thể hiện lên hàng cây bảy báu, ao báu trong thời gian đó tôi –  nói tôi để thể hiện chứng thật là ngã của mình, nhưng thật ra ngay đó từng âm thanh A Mi Đà Phật , A Di Đà Phật cũng là ngã đó, một cái biết thể hiện và bế tàng trong vạn niệm, vạn âm thanh cõi Lạc. Những âm thanh đó phát ra từ năng lực cõi Cực lạc quốc từ nhánh cây cành cây chiếc lá, từng những sự ma sát của vô lượng âm thanh, vô lượng ánh áng tự phát ra âm thanh ánh sáng, ánh sáng đó phát lên ngang dọc tạo thành lưới báu bao phủ Cực lạc quốc. Chúng ma sát với nhau tạo tác với nhau ngay đó thấy trong ánh sáng âm thanh đó có sự an lạc mơn mởn, thơm tho, dinh dính đó là Cam lồ của Cực lạc. Cam lồ đó hình thành nên ao báu do sự chuyển động năng lực âm thanh ánh sáng. Ao báu đó có đủ hình dạng và chất màu, mùi thơm khác nhau cũng do sự chuyển động đó. Mặt nước ánh sáng năng lực Cam lồ đó đã chuyển động ra đủ loại hình dạng của những thứ hoa, những loại hoa này như hoa sen có đài, những đài sen và hoa sen này do sự cảm từ tâm, Đại từ đại bi của âm thanh A Di Đà Phật, Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát. Mà nó có một năng lực thu hút những âm thanh, những chuyển động ở bất cứ nơi đâu trong vũ trụ 10 phương, những loại chuyển động này giống như những sự chuyển động ở Cực Lạc Quốc. Sự chuyển động năng lực này do đại nguyện của Đức A Di Đà Phật, Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát năng lực chuyển động nơi Cực Lạc, nơi Tam Thánh A Di Đà Phật nó sẽ thu hút khi có một chúng sinh nào bất cứ nơi đâu đã có trong tâm một loại từ tâm đó tâm ấn từ Đức A Di Đà Phật. Tức là lời phát nguyện về cõi Cực Lạc Quốc, lời phát nguyện sanh đó nó sẽ nhập vào thu nhập vào từ tâm năng lực của Đức phật, thì nơi Cực Lạc ao báu đó chuyển động cánh hoa đó nở ra hương thơm tỏa ngáy. Ngay nơi sự vật và chư Thánh chúng lâu đài tráng lệ, chim chóc nơi đây cũng đồng năng lực trên đều phát tiết, phát tiết đó tạo âm thanh va chạm vào nhau sự rung động trong cõi Cực Lạc đã trở thành nhạc trời trống chiên. Khi một người hành giả chúng sinh nào được tiếp dẫn sẽ thấy những tướng âm thanh mùi thơm này.Đây là một nét nào đó trong tâm tôi khi cơ duyên nào đó sẽ thể hiện lên rất nhiều sự kỳ diệu đó chúng sinh nào người hành giả nào hãy phát nguyện sanh lên Cực Lạc Quốc sẽ được thoát sanh Cực Lạc.

Để trở lại câu chuyện của tôi ngày trước khi nhận mật chú Chuẩn đề, tôi đã thấy và sống như vậy, cho nên trong tôi luôn luôn lúc nào cũng có những hạt âm thanh nhỏ rất nhỏ, những loại chuyển động nhỏ lớn khác nhau, khiến tâm ấy vô bờ bến và cũng ngay nơi đó vang lên Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm, những âm thanh động dụng có mặt khắp nơi trong tôi, trong gió, mây, hạt cát, hạt bụi, âm thanh. Những hạt âm thanh đó ngay trong tâm tôi.

Nói trong ngoài để gợi lại một chút gì thất tế không trong không ngoài, những hạt nhỏ đó là Đức Phật Mẫu, là Đức A Di Đà, Đức Quan Âm. Khi thấy toàn khắp mọi nơi là vô lượng vô biên Đức A Di Đà Phật, khi thấy vô lượng vô biên như thế là Đức Thất Câu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề, Đức Văn Thù, Đức Uế Tích Kim Cang và khi thấy vô lượng những hình ảnh như vậy trong một niệm màu sắc vàng ròng, hình ảnh ngài Chuẩn Đề, Quan Âm pháp khí thấy rõ ràng, Thấy ngài Phổ Hiền cưỡi voi rất rõ ràng. Đấy không phải thể hiện cái thấy đó ra để có mục đích gì đó, nhưng ngay đây đưa ra thể hiện ra đó là năng lực pháp bí mật trong Thai tạng, Kim Cang tạng.

Để cho mọi người ngắm nhìn về pháp của chư Phật không thể nghĩ bàn được. Một lúc nào đó sẽ thể hiện lên cảnh giới đó

Nam mô A Di Đà Phật

Nam mô Thất Câu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề

Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát

Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát

Nam mô Uế Tích Kim Cang Bồ Tát

Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát

Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát

 

Cư sĩ Thanh Hùng

Mật tông hiệu: Kim Cang Kiết Tường

COMMENTS

WORDPRESS: 3
 • comment-avatar

  ” Rung động trên đỉnh thiên sơn” Thầy đã dùng năng lực từ tâm chứng nơi Thầy để truyền tải pháp bí mật Kim Cang Tạng, Thai Tạng cho chúng được ngắm nhìn quốc độ Cực Lạc từ năng lực của Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm – A Mi Đà Phật. Sự rung động này mong rằng quí bạn sẽ thể hiện được nơi tâm chứng ấy đồng một thể không sai khác.
  Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm – Om Ma Ni Pad Me Hum – A Mi Đà Phật

 • comment-avatar

  Úm Chiết lệ chủ lệ Chuẩn đề ta bà ha Bộ lâm. Om ma ni pad mê hum. Úm A Hùm. A mi đà Phật…

 • comment-avatar

  Nam mô A Mi Đà Phật
  Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm
  Om MaNi Pad Me Hum
  ???