Web Analytics Made Easy - StatCounter
HomeHỏi đáp Tu học

Thắc mắc về khai mở luân xa trong pháp tu Mật tông Chuẩn Đề?

Hỏi:  Các luân xa khai mở có theo thứ tự không ?, luân xa 1 là luân xa cuối cùng được mở cho một hành giả trong suốt quá trình tu học phải không ? Đối với pháp tu Mật tông chúng ta thì thông thường luân xa nào được mở đầu tiên ?, việc luân xa khai mở là quá trình tất yếu trên bước đường hành trì của pháp tu Mật Tông hay cần phải có chủ tâm khai mở hoặc phải tu thêm Pháp khác mới khai mở được ? việc luân xa khai mở là yếu tố thuận lợi hay ngăn trở cho quá trình tu tập của hành giả Mật Tông ?

Thầy:

Giáo lý của Đức Phật đưa ra chỉ đường cho chúng ta là Thấy tánh, Đặt trên nền tảng Giới, định, huệ. Đã  thấy tánh thì không còn nơi chỗ để dừng trụ. Nếu chúng ta tu học theo bất kỳ phương pháp nào để bồi đắp cho cái thân tứ đại, cùng lắm cũng chỉ là 100, 200, 300 tuổi rồi  nó cũng bị hư hại. Đất trả về đất, nước trả về với nước, gió trả về với gió. Vì nếu đạo hữu chấp vào các luân xa, Tức là còn chấp vào cái thân, trụ ở các luồng khí, khi trụ các luồng khí mà tâm mình chưa có sự tĩnh tâm, chưa  được thanh lọc những bụi bặm tham, sân, si…sẽ rất dễ bị lạc đường tu. Thấy khí chuyển động này kia, tâm ta sẽ bị phóng theo nó, và sẽ bị nó điều khiển. Vì vô minh nghe theo người khác hướng dẫn là dẫn khí như thế này, thế kia sẽ tốt…Nhưng vì tâm chúng ta còn loạn động, chưa đạt được sự Thanh tịnh như như, như những vị Thánh nhân. Nên khi chúng ta đang điều khí, thì bị ngoại duyên tác động, phân tán tâm tưởng đúng lúc đang điều khí dẫn chạy các luân xa, thì cái khí đó sẽ bị dừng ngay tại chỗ người điều khí, nó bị bế ngay đó và tán khí…Từ đó mới sẽ tạo ra những hiện tướng nóng tánh, khó chịu, bứt rứt, rồi cả những hiện tượng khùng khùng điên điên, ảo tưởng về bản thân mình là vậy.

Chính vì thế Đức Phật mới nói những phương pháp tu để bồi đắp cho cái thân vậy là tà đạo, vì nó không phải là mấu chốt đưa con người, chúng sinh đến sự giải thoát thân tâm. Nhưng ngay chỗ đó cũng không có sự ly. Bảo nó không có cũng không đúng, mà bảo nó có cũng không ngơ. Chính vì thế chúng ta tu sao phải có Hiển giáo đi kèm là vậy. Để biết được trong kinh nói gì, chỉ dạy sao. Biết các tướng là  duyên hợp giả có không thật tướng. Từ đó mà phá chấp pháp, chấp ngã.  Đã thấy biết rõ ràng như như  như vậy, thì ta tu rất thảnh thơi không bị đoạ lạc, mau thắng giải trên con đường tu.

Vài lời chia sẻ cùng đạo hữu, cũng như tất cả những ai cùng có sự thắc mắc này.

 

Cư sĩ Thanh Hùng

COMMENTS

WORDPRESS: 0