Web Analytics Made Easy - StatCounter
HomeTiêu ĐiểmTổng nhiếp Mật tông - Thiền Tông - Tịnh Độ Tông

QUỐC ĐỘ PHẬT MẪU CHUẨN ĐỀ

Tôi đã sống trọn vẹn với mật chú Chuẩn đề; Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm 40 năm. Mật chú luôn ở trong tâm tôi khi đi tôi cũng niệm, ngồi nằm trước khi nhắm mắt lại ngủ tôi cũng đảnh lễ Ngài Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm, Thánh tượng Ngài.

Có nhiều người họ bảo rằng rất khó để thấy hình tượng Ngài, rất khó để quán tưởng linh ảnh Ngài, nhưng đối với tôi linh ảnh Ngài luôn trong tâm. Trong một cơn gió thoảng qua tôi cũng thấy Ngài, trên sông nước buổi chiều hoàng hôn sụp tắt, hay ánh dương vừa ló dạng trong những hạt sáng nhỏ li ti. Ánh sáng mặt trời dọi trên sóng nước tung tủa tóe lên ngay đó tôi thấy Ngài trong từng tia hạt nước ánh sáng đó. Người ôm ấp cả vũ trụ, cả 10 phương 3 đời pháp thân của Ngài không thể nghĩ bàn được, lòng đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn, năng lực vi diệu của tâm chú với lòng đại nguyện của Phật, Ngài  ban tặng cho tất cả nhân sanh muôn loài, luôn cả chư Thiên, người đệ tử, người hành giả luôn cả những người, những chúng sinh chưa từng có giác với Ngài trong một cơ duyên nào đó được nghe thấy đọc tụng sẽ được gia hộ tùy theo ý nguyện mà được thành tựu viên mãn.

 

Ở đây nói không phải để thể hiện một cái gì đó, mà ở đây muốn phơi bày lại cái năng lực của tâm chú Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm. Năng lực này nó đã thể hiện trong tôi. Năng lực trong tôi là sự sống, là sự nháy mắt, sự đi đứng nằm ngồi tất cả những động tĩnh, có không, không có. Một không giãn tĩnh lặng nơi ấy cũng có Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm. Một sự khởi động rất nhỏ, rất nhỏ ngay đó cũng nghe thấy mật chú Chuẩn đề. Một sự chuyển động trong tế bào nhịp đập; đất, nước, gió, lửa nơi tôi, nơi vũ trụ thể hiện và bế tàng cũng Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm. Trời nắng nóng hơi nóng nhiệt năng ấy nó làm lan tỏa, nó cuốn cuộn trong vạn vật ngay đó cũng mật chú vô lượng vô biên những hạt nhiệt năng đó, những hạt phân tử mang tinh chất tứ đại chúng cũng niệm, hoát nhiên niệm Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm – Ý thức, ý niệm trong ngoài trên dưới nhỏ lớn, có không, bụi, ánh sáng vạn vật, điện năng. Ngay cái biết đó cũng là Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm. Tất cả vạn sự, vạn vật, vạn niệm này đều Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm vì tâm ấy ý thức, ý niệm đều là Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm. Mật chú Chuẩn đề này nó có vô số, vô lượng, vô biên âm thanh ngôn ngữ trong vũ trụ, trong 10 phương này. Cho nên tất cả, tất cả chỉ có Mật chú Chuẩn Đề. Trong tiếng kêu, trong tiếng chim hót, tiếng côn trùng.

Ở đây sự niệm của Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm nó cũng nằm sống trong, thể hiện trong cái thấy, cái nghe, cái cảm nhận, cái biết. Cho nên một con sâu đang cuộn mình chuyển động trong chiếc lá Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha, Bộ Lâm, những con lăng quăng, những chiếc lá rơi cũng Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm luôn cả trong sự phân biệt của vạn niệm. Ở tất cả mọi nơi, mọi người, mọi sự tín ngưỡng của những thành phần nào khác đó người ta cho rằng sự phân biệt là những cái không đến một mục đích của họ, không đến sự thành tựu tín ngưỡng của họ. Nhưng đây thiền quán mật chú Chuẩn đề ngay phân biệt đó cũng Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm. Như vậy trong vô lượng ngũ ấm; sắc, thọ, tưởng, hành, thức đều phân biệt và ngay sự phân biệt đó Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm thể hiện lên và bế tàng. Vì sao! Mật chú Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm có khắp trong nhân gian cùng 10 phương 3 đời chư Phật. Vì mật chú đó là Phật bộ là tâm chú của Phật Mẫu Chuẩn Đề, tâm chú pháp tánh của Phật Chuẩn đề cũng là tâm chú 10 phương 3 đời chư Phật.

 

Ngay nơi bản thân tôi,  chữ tôi, cái tôi, của tôi cũng là Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm. Vì thường ngày trong đi đứng nằm ngồi hay đang hành niệm tôi thường thấy từng hạt nhỏ trong thân tâm tôi đủ màu sắc là linh ảnh của Đức Phật Mẫu, trong những linh ảnh đó từ nơi ánh sáng, từ nơi miệng của Ngài tuôn ra những âm thanh khác nhau khiến cho cảm xúc lắng đọng tỉnh thức, khiến cho sự thể hiện xung động trong mọi hành động linh ảnh Phật mẫu đủ các tay, đủ các pháp khí. Đức Phật Mẫu rất từ bi luôn luôn thương xót chúng sinh. Cho nên khi chúng sanh nghĩ tưởng đến Ngài thì Ngài sẽ thị hiện, Ngài rất từ bi.

Ở đây người hành giả tu học theo Thiền Tánh mật chú Chuẩn đề luôn luôn thực hiện tu học theo Tam mật gia trì. Nghĩa là khẩu mật miệng niệm mật chú – Thân mật tay kiết ấn – Ý mật.       Ở đây muốn nói rằng người hành giả tu theo mật chú Chuẩn đề luôn luôn niệm ( khẩu) Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm, niệm như vậy hàng ngày thì người hành giả không bao giờ, không thể dùng cái miệng ( khẩu) này châm chọc hại người, nói lời ác, nói lời thêu dệt, lời 2 lưỡi. Cho nên họ sẽ giữ được tâm giới vọng ngữ.

Người hành giả hàng ngày luôn kiết ấn tụng niệm hành niệm thì họ không thể dùng bàn tay, 2 tay này để sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Nên họ giữ được giới trộm cắp, giới sát sanh, giới tà dâm, dâm dục.

Hàng ngày người hành giả luôn dùng ý mật đề quán tưởng âm thanh mật chú, quán tưởng thánh tượng cùng thiền quán thì không dùng ý này, tâm ý này nghĩ viển vông vọng tưởng theo dục loạn, theo hình danh sắc tướng điên đảo  dâm dục, tham, sân, si hại người.

Như vậy họ sẽ giữ được 5 giới khi hành niệm mật chú Chuẩn đề Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm.

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam mô Thất Câu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề

Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát

 

Cư sĩ Thanh Hùng

Mật tông hiệu: Kim Cang Kiết Tường

                                                                                                    QUỐC ĐỘ PHẬT MẪU CHUẨN ĐỀ  

COMMENTS

WORDPRESS: 4
 • comment-avatar

  Úm Chiết lệ chủ lệ Chuẩn đề ta bà ha Bộ lâm. Om ma ni pad mê hum. Úm A Hùm…

 • comment-avatar

  Giữa Thầy và Đức Phật Mẫu Chuẩn Đề có mối liên mật thiết bằng năng lực mật chú Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha.Bộ Lâm .Đức Phật Mẫu Chuẩn Đề đã truyền tâm pháp và bản nguyện độ sanh tới Thầy .Thầy tiếp tục chuyển bánh xe bằng mật chú Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha.Bộ Lâm.năng lực của mật chú Chuẩn Đề sẽ hưng thịnh trong kiếp hiện tại và trong vô lượng kiếp chúng sinh nhớ nghĩ và tụng niệm Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha.Bộ Lâm.để cầu trí tuệ giải thoát.

  Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 
  Nam Mô Bổn Tôn Thất Câu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề 
  Nam Mô Bổn Sư Kim Cang Kiết Tường 

  Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha.Bộ Lâm 
  Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha.Bộ Lâm 
  Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha.Bộ Lâm 

 • comment-avatar

  Trong pháp tu Chuẩn đề này người hành giả thực hiện phép quán Bổn tôn, Bổn tôn là người hành giả, hành giả là đức Bổn tôn, hợp thể nhất như chuyển động năng lực chuyển động giáo pháp. Nhưng để thực hiện thể hiện được như vậy người hành giả không còn ngã mà trở thành đại ngã. Đại ngã ấy nơi Thầy chính là Ngài Đức Bổn Tôn Thất Câu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề.
  Nam Mô Thất Câu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề – Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm

 • comment-avatar

  Hãy lấy Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm là ngã của mình để nơi nào , chỗ nào, không gian, thời gian nào cái ngã đấy cũng hiện lên âm thanh Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm. Đây chính là chìa khoá mà Thầy đã chỉ ra cho người hành giả mở cánh cửa luẩn quẩn không có lối ra của mình. 
  Con xin tri ân công đức của Thầy
  Nam mô Bổn sư Kim Cang Kiết Tường
  Úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha bộ lâm
  ???