Web Analytics Made Easy - StatCounter
HomeVũ trụ Nhân sinh quan

Vang nơi ấy không người nghe

 

Có cái gì, không có cái gì đều là “ Như vậy”, như là một thuở tùng, tùng, tùng

Vang nơi ấy không người , không nghe

Nhưng vạn vật vẫn cười vẫn khóc

Như vậy trống tùng tùng tùng

Muôn thuở, muôn thuở

Ai hỏi về đâu?

Kia rặng núi, hạt cát biển sâu

Chập chờn ánh sáng mặt nước sóng gợn

Tùng, tùng, tùng tiếng trống muôn thuở

Úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha. Bộ lâm

 

Cư sĩ Thanh Hùng

Mật tông hiệu: Kim Cang Kiết Tường

COMMENTS

WORDPRESS: 0