Web Analytics Made Easy - StatCounter

Category: Vũ trụ Nhân sinh quan

1 2 3 7 10 / 64 POSTS
Như tôi đang niệm

Như tôi đang niệm

ngay nơi đó có cái không có không, không có, có, không có không, không có có, như , như….Tất có cái như như đó Như như có đó Để như vậy Biết tr [...]
Sự sống động của vũ trụ

Sự sống động của vũ trụ

  Chúng ta hãy lấy lý chân thật thanh tịnh đó mà Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm, để hoà tan vào sự chân thật.   Khom [...]
Sự dung nhiếp của 1 hạt bụi

Sự dung nhiếp của 1 hạt bụi

Giáo pháp của Đức Phật cả một biển, những người  đi học phật ở đây, mình biết ở đây cũng như cả vũ trụ bụi mình chỉ biết một hạt bụi thôi. Nhưng m [...]
Vô ngã

Vô ngã

Thốt lời mà không chủ, nói ra mà không tâm, tiếng đồng chuông vang, hơi đồng tiếng gió... Úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha. Bộ lâm- Om ma ni [...]
Sóng nước từ đâu ?

Sóng nước từ đâu ?

Nước và nước. Nước và nước sóng mòi từ đâu sanh ? Diệt đi về đâu ? Chúng đã hằng có. Như vậy ! Không sanh làm sao có diệt? Nước và sóng cùng biển [...]
Biến Thiên

Biến Thiên

Động Long Thọ - Ấn độ   Nắm ấm dưới đáy biển Không gian lạnh Đỉnh thiên sơn chót vót Một mầm cây Khu rừng tắt – ngay Sự biến [...]
Đà Lạt bóng tà dương rớt

Đà Lạt bóng tà dương rớt

Ngoài ngoài nơi ấy. Tiếng chuông Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm. Nơi ấy vang lên, niệm Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha [...]
Di Lặc xuân

Di Lặc xuân

  Mùa xuân năm mới mượn  chút ý niệm tô điểm mùa xuân, mượn năng lực cười kính chúc quí bạn tất cả, tất cả hưởng trọn mùa xuân trong ta [...]
Thong thả dạo chơi

Thong thả dạo chơi

  Một mình thong thả dạo chơi Úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha. Bộ lâm Sương rơi trắng Hoa vẫn rụng, tiếng hét, mưa rơi, mây [...]
Ngàn năm nhớ nghĩ đi về

Ngàn năm nhớ nghĩ đi về

Ngàn năm nhớ nghĩ đi về Nơi ấy Một người cha, một giáo chủ, một ân sư của tôi Ngàn năm nhớ nghĩ đi về. Sáng mùa đông tinh sương Sarnat [...]
1 2 3 7 10 / 64 POSTS