Web Analytics Made Easy - StatCounter

Category: Vũ trụ Nhân sinh quan

1 2 3 5 10 / 50 POSTS
Bản tâm ấy không có một vật trong đó

Bản tâm ấy không có một vật trong đó

Ngay bản tâm thanh tịnh, thì không có phân biệt phải quấy trái phải gì cả. Vì bản tâm ấy không có vật trong đó, cũng không thiếu một vật trong đó. Tạm [...]
Con đường giác ngộ

Con đường giác ngộ

Trong tất cả đều là đạo, mặc tình tới lui xuôi ngược, khế hợp cái không khế hợp được, thì ngay đó chính là tâm của đức Phật Mẫu Chuẩn Đề. Úm Ch [...]
Ngay chỗ đó thấy Phật liền

Ngay chỗ đó thấy Phật liền

Thầy ơi! Tu sao để thấy được Phật? Thầy: Ngay chỗ đó thấy Phật liền.     Cư sĩ Thanh Hùng Mật tông hiệu: Kim Cang Kiết Tườn [...]
Diệu chân như tánh

Diệu chân như tánh

Giơ tay, há miệng, A Di Đà Phật. Nóng giận – buồn vui A Di Đà Phật Tĩnh lặng trong hư không đó A Di Đà Phật A Di Đà Phật , A Di Đà Phật Án [...]
Tìm Tâm

Tìm Tâm

  Tâm nào tìm chi cho xa, đâu có lìa thân này. Sắc thân là giả có sanh có diệt. Chân tâm như hư không chẳng đoạn chẳng biến. Cho nên nói: “Hài [...]
Đạp gót ngoại giới

Đạp gót ngoại giới

Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm.Tiếng ai niệm như vậy?Như thị, như thị.Ai biết vậy?Như thị, như thị.Biết ai như thị, như thị?Như thị tị [...]
Lảnh lót hai dãy khoen vàng khua

Lảnh lót hai dãy khoen vàng khua

Trúc xinh gió mát hoa vàng Sương rơi, đêm trường sao sáng Vạn pháp muôn hình muôn vẻ Gợi lên nơi ấy Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề T [...]
Mùa xuân bất tận

Mùa xuân bất tận

Trong sự mà thế gian gọi là đau khổ, Nước mắt đau bệnh tử sinh. Ngay nơi ấy chân như màu nhiệm xuất hiện Bật cười lên cho chim muông hót, hoa n [...]
Không gian vô tận

Không gian vô tận

  Lạnh - hoàng hôn Từ Hiếu một chuỗi đi về Một nấc của hoàng hôn Ánh đạo vàng tôi la, tôi hét, tôi cười, tôi phơi bày không gian vô tận [...]
Ai biết ta

Ai biết ta

Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm Tâm ấy là du hí thần thông – Thần thông là du hí Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm Om Ma N [...]
1 2 3 5 10 / 50 POSTS