Web Analytics Made Easy - StatCounter

Category: Như Lai Thiền Mật Chú Chuẩn Đề Uế Tích

1 11 12 13126 / 126 POSTS
Hãy để ý rác là vàng

Hãy để ý rác là vàng

Tất cả các phép quán Mật chú Chuẩn đề đều là những pháp môn không thể nghĩ bàn được. Qua những bài viết chia sẻ trên đó là toàn bộ những phút giây mà [...]
Ánh sáng và bóng đêm – Đoàn binh Đại Càn

Ánh sáng và bóng đêm – Đoàn binh Đại Càn

Trong sự nhộn nhịp, yên tĩnh của sự sống, chúng ta có đôi khi cảm nghĩ rằng quanh ta đang có những cuộc vô hình đang hiển hiện. Trong những buổi cúng [...]
Hoa tạng trong biển lửa mênh mông – Năng lực thần chú Chuẩn Đề

Hoa tạng trong biển lửa mênh mông – Năng lực thần chú Chuẩn Đề

  Trong cuộc sống hằng ngày, kết hợp với Mật chú Chuẩn đề kết quả đã đem lại nhiều sự an lạc, lợi ích cho mọi người. Hôm nay, để củng cố lòng [...]
Ý niệm mật chú

Ý niệm mật chú

Trong bất cứ phương pháp tu học nào, như Mật tông, Thiền tông, Tịnh tông, Pháp hoa …vv. Người hành giả cũng phải có ý niệm quán sát thân tâm của m [...]
Sự gọi về của cảm xúc- quán Lam tự

Sự gọi về của cảm xúc- quán Lam tự

rong cuộc sống hôm nay đầy dẫy những cảm xúc, thọ cảm, thọ tác làm cho con người chúng ta luôn phải biến động. Những luồng suy tư bắt nắm hết niệm này [...]
Nghi quỹ hành trì thần chú Chuẩn Đề

Nghi quỹ hành trì thần chú Chuẩn Đề

Nghi quỹ hành trì Thần chú Chuẩn đề đã có rất nhiều trong kinh sách Mật giáo – Kinh Phật. Hầu như ai tu, nghiên cứu về Mật giáo đều cũng đã [...]
1 11 12 13126 / 126 POSTS