Web Analytics Made Easy - StatCounter
HomeTiêu ĐiểmTổng nhiếp Mật tông - Thiền Tông - Tịnh Độ Tông

HẠT MƯA TÂM THỨC

 

Tôi đã thấy nghe một cơn mưa trong ấy, từng hạt mưa rơi thật rõ sáng Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm. Từng hạt, từng hạt rơi nơi ấy, cho đến lúc nào đó âm thanh, cái biết thông cả không gian nơi đó. Không gian lại chuyển động một loại ngôn ngữ Đà la ni  phát tiết. Chúng vang lên như không có một tiếng vang, chỉ có cái bóng âm thanh chuyển động không gian tướng không đó. Từng chủng loại Đà la ni thể hiện. Ngay giờ phút đồng loạt vang đó cái biết thông đó nó thông cả ánh sáng cùng sự vật. Người hành giả nơi đó ý niệm Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm, cái biết tỉnh giác vi thể đó cùng khắp mọi nơi khi có, không. Tất cả một vật, một người, một ý niệm cùng vạn pháp chủng tử đó cũng ngay đó Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm.

Có người bảo: “ Ông sao không có chùa nhỉ?” .  Nhà thì chẳng có, giáo pháp, đạo chẳng có, ý niệm chẳng có, luôn cả tiếng nuốt nước bọt cũng chẳng có…Chùa chẳng có rồi. Nơi nào có tỉnh giác – rõ ràng nơi đó là chùa, là nhà, là ý niệm, là con người của hành giả. Tỉnh giác rõ biết Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm. Nơi đó sự nghiệp, phương tiện nó thể hiện ẩn tàng trong cô đơn lạnh buốt của đỉnh Thiên Sơn. Nơi ấy không cùng các pháp là bạn. Nỗi cô đơn của thùng sơn lủng đáy “ Tuột” rồi!.

Một sự tuột vô bờ đến tuột hết rồi thấy gì nơi đó? Một vì sao le lói chớp tắt. Sự động dụng chuyển động của tia sáng đó cực nhỏ, nhưng cực lớn. Vì tất cả vũ trụ cũng đang trong tâm đó “ tuột”. Một từ ngữ không có thật trong ba cõi. Vì từ ngữ đó là nó. Nếu là nó, thì kiếm đâu ra sự thật?  Đã không sự thật thì giả dối làm sao có? “ Tuột” thùng sơn này cứ mãi thủng đáy. Ngay đó có một ý muốn điên rồ của thùng sơn.”Thùng sơn cứ mãi muốn tất cả đều là thùng sơn thủng đáy, “ tuột”. Cứ mãi chơi trò chơi này hoài. Nếu không dùng trò chơi này, âm thanh này, danh sắc này thì dùng cái gì?. Cái đó, chỉ ngay tâm hành giả. Ngặt cái, là tâm đó nơi đâu?. Cho nên ngay đây vào cũng không, ra cũng không, thiện ác không thấm được, thánh phàm không chỗ nương, tìm ngôi nhà tỉnh giác rõ biết, lại một lần đến, một lần đi, một lần ở như Tôn Ngộ Không bị nhốt trong ngũ hành sơn.

Đã ngộ không rồi, nhưng vẫn bị sự đè nặng nhốt trong ngữ ấm; sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Ngay đây tâm thức người hành giả như ăn dầu sôi lửa bỏng, uống nước đòng sắt, như Tôn Ngộ Không trong phim Tây Du Ký. Ngay đây”, thấy như vậy”, “biết như vậy” nhưng không có lối vào, không có lối ra. Nó bị đóng băng, bị ngũ hành sơn đè lên. Vì ngay nơi đây không dùng một pháp nào để tu. Vì tu và pháp là ngũ ấm, không tu không pháp cũng là ngũ ấm – Người hành giả nơi đây như Tôn Ngộ Không đại náo  cảnh trời, phá địa ngục, trên dưới đều không chấp nhận, đều thông.  Tất cả cảnh trời, địa ngục đau khổ, chúng sinh, thiện ác, không còn dính. Vì như thùng sơn thủng đáy “ tuột”.  Những sự vận hành đại ngã của vụ trụ , cái dụng của Phật tánh cũng chưa thâm nhập, thì sao rõ biết của sự rõ biết trong từng vạn pháp ý niệm? Cái biết rõ thông từng hạt mưa trong ấy, và chính ngay những hạt mưa hình thành hạt mưa ý niệm, biết rõ ràng thông đó, chúng đến và đi hiện hữu và bế tàng không ngoài ánh sáng vô lượng quang đó. Ánh sáng đó thầm chỉ  “ Biết rõ thông” – “ Biết rõ thông đó” Ngay nơi đó, ngay rõ biết đó có một cái không tự làm ra, không tự tạo tác, không danh, không sắc, không có đi, không đến.   Khi có vật là có, khi không có vật là không có, khi vạn vật, vạn pháp, ý niệm thể hiện và bế tàng,  Thì ngay nơi đó chúng cũng là vậy.

Người hành giả tu theo thiền quán Mật chú “ Hiển Mật viên thông” thì phải chứng ngộ điều đó trong từng ý niệm huân tu, nhưng không dính vào đó.  Hãy để cho chúng tự nhiên thủng đáy tuột. Trong tất cả vạn pháp ý niệm động dụng trên dưới, mất còn, tâm thức đau khổ, vui buồn, khó chịu cho đến từng niệm nhỏ vi tế đau ngứa, cho đến những sự chuyển động của những tế bào; nguyên tố, phân tử, sự hình thành của; đất, nước, gió, lửa, đốm lửa, vùng lửa cháy chúng phát ra ánh sáng là do sự chuyển hóa của phân tố, nguyên tố; nước, gió, lửa, đất ma sát với nhau tạo thành gió trong đám cháy nghe thấy rực lửa, gió cuốn cuộn mang đi theo những tiếng kêu, tiếng thét vô lượng vô biên âm thanh nơi đó. Vì chúng đang tổ hợp duyên hợp thật nhiều chủng tử chủng loại khác nhau.  Ngay nơi tiếng kêu đó, tiếng gió đó, nhiệt năng đó, tâm lo sợ đó. Người hành giả mật chú thiền quán hãy nghe thấy rõ ràng Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm.  Đó là những sự kiện ở bên ngoài tác động đến trong tâm thức. Người hành giả phải biết điều đó và ngay nơi đó người hành giả cũng phải biết những thứ đó, nhưng biết rõ ràng đó cũng từ tâm thức mà ra. Hãy mổ xẻ từng niệm tưởng, từng ý thức, từng cái biết của mình. Qua thể hiện mật chú Chuẩn đề Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm. Không những sự bùng phát thể hiện, ẩn tàng của lửa, mà ở gió bão chúng ta người hành giả cũng phải thấy biết, thấy biết như vậy là Thiền quán, tỉnh thức thấy rõ như vậy, rõ ràng như vậy không vướng mắc bởi những niệm tưởng so đo phân biệt. Đó là thiền quán. Nghe rõ ràng nơi đó Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm đó là mật chú. Khi người hành giả thấy biết rõ ràng từng chi tiết một gọi là quán, Chúng ta thực hành thiền quán như vậy cũng gọi là Thiền quán Tứ niệm xứ vipassana. Chúng ta tu theo pháp thiền quán mật chú này là nằm trên nền tảng “ Hiển mật viên thông cứu cánh thành phật”. Trong từng bước thiền quán chúng ta luôn thể hiện mật chú Chuẩn đề để năng lực mật chú, và Đức Phật Mẫu Chuẩn Đề cùng 10 phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát là Thầy ta đang dùng tha lực bảo hộ, chỉ dẫn, dạy bảo ta. Vì Mật chú Chuẩn đề là Phật bộ, thần chú này trong 3 đời vi trần thế giới chư Phật đã có rất nhiều vô lượng vô biên chư Phật, chư Đại Bồ Tát thành đạo quả, đắc pháp thân, Phật vị nơi mật chú này.

Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm – Om Ma Ni Pad Me Hum

Nam mô Thất câu chi Phật Mẫu Chuẩn Đề

 

Cư sĩ Thanh Hùng

Mật tông hiệu: Kim Cang Kiết Tường

COMMENTS

WORDPRESS: 3
 • comment-avatar

  Trí huệ của Thầy đã hoà đồng cùng với mười phương Chư Phật Chư Bồ Tát ,Chư vị hiền Thánh Tăng,Chư vị Thầy Tổ.được chư thiên và Chư vị hộ Pháp hộ trì Thầy và giáo pháp Mật Chú Chuẩn Đề.mỗi ý niệm của Thầy đều là năng lực của mật chú Chuẩn Đề làm trấn động tới mười phương chư Phật chư Bồ Tát,trấn động đến các cung các cõi làm lợi ích cho chúng sinh.trong đó có chúng con đang được thọ dưỡng từ lòng từ bi của Thầy chỉ dạy uốn nắn cho chúng con chở về với sự sống chân thật tỉnh giác trong đi đứng nằm ngồi.để bào mòn đi tham sân si giận hờn si mê tà kiến.lương nhờ vào vào Phật ,Pháp,Tăng .lương vào Thầy lương nhờ vào năng lực của mật chú Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha.Bộ Lâm để chuyển hoá các ý niệm còn lăng xăng điên đảo vọng tưởng.
  Nam Mô Bổn Sư Kim Cang Kiết Tường 
  Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha.Bộ Lâm 
  Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha.Bộ Lâm 
  Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha.Bộ Lâm 

 • comment-avatar

  Úm Chiết lệ chủ lệ Chuẩn đề ta bà ha Bộ lâm. Om ma ni pad mê hum. Úm A Hùm…

 • comment-avatar

  “Nơi nào có tỉnh giác – rõ ràng nơi đó là chùa, là nhà, là ý niệm, là con người của hành giả. Tỉnh giác rõ biết Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm. Nơi đó sự nghiệp, phương tiện nó thể hiện ẩn tàng trong cô đơn lạnh buốt của đỉnh Thiên Sơn. Nơi ấy không cùng các pháp là bạn. Nỗi cô đơn của thùng sơn lủng đáy “ Tuột” rồi!.”

  Tỉnh giác rõ biết Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha.Bộ Lâm. Thầy dạy là vậy,câu từ đơn giản nhưng là cả một sự kiên nhẫn, nhiệt huyết mới ôm ấp được giác niệm thần chú trong sự sống hàng ngày. Dễ thật dễ,vì chợt tỉnh giác liền tương ưng,nhưng khó cũng thật khó vì tập khí mê chấp vốn đã huân tập sâu dày.
  Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm.Âm vọng chợt tương ưng như nó vốn dĩ.Lòng tự vấn :”Nơi ấy không cùng các pháp là bạn!?”
  Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm.
  Om Mani Padme hum.