Web Analytics Made Easy - StatCounter
HomeTiêu ĐiểmTổng nhiếp Mật tông - Thiền Tông - Tịnh Độ Tông

THAI TẠNG

 

Bất chợt ngay đây thấy đi về đâu? Ở đâu? Có ai trả lời điều đó? Có một cái không hình, không tướng, không tự tạo tác, không bất di bất dịch. Ngay đó nói gì? Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm – đến cuối con đường đó người hành giả nghe thấy điều đó cũng không là Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm. Vì không có con đường đó bao giờ.

Một cậu bé cầm cây đuốc vị Thiền sư đó hỏi: Cây đuốc từ đâu đến?

Cậu bé liền thổi tắt cây đuốc: Ông hãy trả lời cây đuốc đi về đâu? Tôi sẽ trả lời cây đuốc từ đâu đến.

Trong đêm vắng cô tịch đó, tiếng cười Ha hả. Nó ở đâu?   Ngay nơi đó có một người em bảo rằng. Anh sao không hiểu điều đó. Tiếng cười đó chính là em, chính là anh có khác không khi có người thứ ba?

Có, chính cái khác đó – Thật là câu chuyện của ngày thơ, người trung niên, người già của tiếng khóc bên đường, của tiếng cười, của núi rừng và là tiếng cười nói, khóc la, kêu hú của một hành giả trong không gian tâm thức. Người hành giả đó khóc để thấy tiếng cười kêu la để thấy sự an tịnh….cứ đi, cứ cười, khóc la mãi. “Bất chợt ngay đây, ngay đây không có gì cả. Vậy ai biết đó? Biết cái không có gì cả, rồi biết cái đang biết. Cái biết không có gì cả. Người hành giả cứ nói, cứ đọc mãi và cả một kiếp số cứ nói, đọc cái biết đó làm đọc mãi, mệt mỏi cho đến khi đầu này, mông này chạm xuống đất. “ Bất chợt”, “ Tuột” thùng sơn thủng đáy – chiếc bánh chiên dầu khi dầu sôi – 2 vợ chồng kia cũng đang đọc, kêu la lên trong cái biết đến mỏi mệt. Bất chợt chiếc bánh người vợ thảy vào chảo dầu sôi, vang lên tiếng “ xèo” không gian tâm thức chảo dầu, con người ý thức cái biết đó, “ Tuột” xuống lủng đáy.

Sơn là một chất dính cái sơn, dính tức cái ái luyến muôn đời, dính chặt vào sự vật, vào ý niệm không gian thời gian. “ Ý niệm, biết tất cả khi đó giờ phút đó không còn dính nữa “ Thủng đáy”, “ tuột”, một sự sống thực tại cũng như ngày nào trong muôn thuở chưa bao lần khác, tăng giảm lớn nhỏ cũng chưa một lần thấy biết. Ngay đây người em nhỏ của tôi, này đang cười “ Sao không biết được? Chính em là anh, anh là em” Em ngay nơi đó cũng một chiều đó.

Cùng một vòng tay, một đóa hoa

Một nụ cười

Ánh sáng không gian, bóng tối

Ta đến ta lui

Chỗ nào không có cái đó

Cái đó là em, là anh với một buổi chiều

Sóng nước trên biển cả

Giọt nước đầu ngành, chúng ta cùng hòa quyện đã hát vang câu ấy.

Nhìn kỹ cảm giác, biết

Ngọn sóng, đợt sóng, tính ướt của nước, ướt của biển cả là ta ? Sao anh không biết?

Như vậy, như vậy, tình ta – anh em như một thuở nào không hay không biết.

Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm

Biết, biết tri cái biết

Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm

Hạt sương đêm

Rớt trên mái nhà

Trong rừng cây

Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm

Mật chú như đang gọi về

Đang tiễn đưa, như đang như.

Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm, người hành giả biết sống chân thật như vậy. Biết sống là, biết ngay cái biết đó thể hiện một vậy. Một âm thanh, một ý niệm vạn sự vạn vật, khi vừa thể hiện lên, khi bế tàng đang chuyển cái biết ngay nơi đầu nguồn đó. Ngay nơi đây có cái tĩnh lặng muôn đời vẫn vậy, chúng không thêm không bớt tức tất cả vạn niệm, vạn ý niệm có không, chẳng có chẳng không, chẳng không chẳng có, cũng chẳng không chẳng có đem những ý niệm danh tự này, âm thanh này chất đầy cả không gian, cả vũ trụ và vô lượng. Sự chất đầy trong hư không đó cũng không. Chỉ được giải thích điều đó cuối cùng trong không gian đó “ Meo” ánh chớp ngay đó bất chợt cả vô lượng âm thanh sắc tướng đó chuyển động, chuyển động từ cái không có, cái nhỏ nhất đến lớn nhất để sụp đổ hoàn toàn “ meo, meo” đó vang lên, cái nghe biết đó sẵn có ngàn đời muôn thuở.

Sao lấy tiếng “ Meo” đó để diễn đạt điều đó? Đó là một sự kiện chuyển hóa hình thành thai tạng – Thai tạng là bất chợt khi hột giống nó nổ ra như tiếng sấm vang trong cô tịch. Khi tiếng gà gáy, khi năng lực nhỏ nhất chuyển động nguyên tử làm nổ tung đất trời, khi chủng tử năng lực ( hạt nhỏ, chủng tử, hạ nguyên tử) chuyển động, sóng gió, sóng thần nổi dậy. Tất cả, tất cả khởi sự đi, khởi sự lại âm sắc, tĩnh lặng, động dụng, âm thanh, năng lực đó từ đầu nguồn đó, những thứ âm thanh năng lực đó được thai nghén trong cái đó chuyển động ra vạn niệm, vạn vật, vạn âm thanh cho đến vô lượng vô biên cái gì đó khi nó thể hiện lên nhiều như vậy không thể tính đếm suy tư và cũng không thể, không thể có một phương tiện ý niệm thiện xảo nào để thoát ra khỏi cái hằng biết đó. Vì cái hằng biết đó nó chính là những sự kiện năng lượng, năng lực vô lượng vô biên chủng loại, chủng tử đó không sai không khác, không thêm không bớt. Từ cái thai tạng đó mật tông ra đời trên hai hình thức,

 1. Thai tạng như thế đó.
 2. Tàng trong cái biết đó, hay nói đúng hơn chúng là “ như thế”, “ như vậy”

Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm.

Đệ tử thành tâm dâng nén hương tâm này cúng dường 10 phương chư Phật, chư Bồ tát. Thành kính dâng hương công đức này đến Đức Bổn Tôn – Nam mô Thất Câu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề – Om Ma Ni Pad Me Hum

Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma SamBuddhassa

 

Cư sĩ Thanh Hùng

Mật tông hiệu: Kim Cang Kiết Tường

COMMENTS

WORDPRESS: 3
 • comment-avatar

  Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm!
  ???

 • comment-avatar

  Úm Chiết lệ chủ lệ Chuẩn đề ta bà ha Bộ lâm. Om ma ni pad mê hum. Úm A Hùm…

 • comment-avatar

  Nam Mô Bổn Sư Kim Cang Kiết Tường 

  Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha.Bộ Lâm 
  Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha.Bộ Lâm 
  Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha.Bộ Lâm