Web Analytics Made Easy - StatCounter
HomeTiêu ĐiểmTổng nhiếp Mật tông - Thiền Tông - Tịnh Độ Tông

GIỌT NƯỚC ĐẦU NGÀNH

Có những người hỏi: Có địa ngục hay không? Một câu hỏi rất hay tùy nơi tâm tư nguyện vọng cấp độ tư tưởng khác nhau.

Có người hỏi để tỏ ra rằng những điều đó là hoang tưởng. Có những người vì không biết điều đó có thật không? Có những người hỏi từ tâm xuyên tạc, từ tư tưởng tôn giáo này qua sự tín ngưỡng trên. Có rất nhiều câu hỏi. Từ những người khác nữa. Nhưng ngay đây để cắt ngưng những luồng tư tưởng trên bằng một ý niệm. Ý niệm này do từ sự tu học ở tại nơi tâm thức đang dấy động, đang thanh tịnh, đang thể hiện và bế tàng của vô vàn ý niệm. Vạn pháp và nó cũng nằm trên tư tưởng mật giáo ở khía cạnh hành giả đang tu học mật chú Chuẩn đề cùng thiền quán.

Thiền quán mật chú Chuẩn đề luôn luôn thấy vạn niệm, vạn pháp sự động chuyển của những hạt nhỏ như những hạt hạ nguyên tử cùng rất nhiều vô lượng vô biên những hạt lớn nhỏ lẫn nhau. Những hạt khoa học đã thấy nguyên tố, phân tử điện năng mà các nhà khoa học đã thấy và chưa thấy. Vì vũ trụ mênh mông vô lượng vô biên những vì sao, những thiên hà, ngân hà đó là những sự kiện, những vật chất rất thô mà đến nay chưa thấy rõ, biết rõ được bao nhiêu. Những âm thanh ánh sáng nó mang rất nhiều vi sinh, nhiều điện năng nguyên tử phân tử chúng cùng nhau chuyển động trùng trùng duyên khởi lên nhau, xoay chuyển cuốn cuộn với nhau, tung vỡ lẫn nhau, ma sát với nhau. Chúng ma sát với nhau bằng âm thanh ánh sáng điện năng hay một chất, một vật nào đó. Khoa học chưa biết, chưa hình dung chưa thấy nó. Chúng được hình thành chuyển hóa thể hiện ẩn tàng trên sanh, trụ, dị, hoại, diệt. Vạn vật vi khuẩn, sinh khuẩn, vi sinh, nguyên tố, nguyên tử trùng trùng duyên khởi như thế đó. Chúng từ vị trí này đến vị trí khác, từ thể trạng này đến thể trạng khác nhỏ, lớn, không, có cho đến chúng trộn lộn. Chúng cũng là hình sắc cũng là vô sắc, chúng là tưởng, vô tưởng cũng là thọ ( sự nóng lạnh, cảm thọ ma sát ) cũng là vô thọ. Chúng lăng xăng, lộn xộn trùng trùng duyên khởi, lý trùng lý danh trùng danh, sắc trùng sắc, hư không trùng hư không. Nhưng trong những cái lăng xăng trùng trùng duyên khởi đó cũng có, cũng không cũng là “như vậy”, cũng là “như như”, như không đó là hành.

Trong tất cả sự kiện chuyển động bế tàng, thể hiện ẩn tàng đó. Chúng luôn luôn có cái biết thật rõ ràng, cái biết vô lượng vô biên của vô lượng sinh hóa, vật chất, vật lý, sinh học …Biết vô lượng vô biên của ngay những từng tư tưởng sai biệt lẫn nhau. Qua đó khi Nhãn căn ( mắt) thấy sắc là đóa hoa liền ngay đó có một cái Biết thấy 2 cái đó – 1 là căn con mắt đang thấy – 2 là hoa  là sắc trần. Hai cái này liền bị biết của cái biết đang hiện hữu trên Trần và Sắc đó. Ngay cái biết này căn ( nhãn căn) và sắc trần đóa hoa chúng cũng như vạn sự vạn vật ý niệm mà ở trên đã nói. Chúng đến và đi khi có cái này có cái kia. Khi cơ duyên chúng chạm với nhau rồi đó “ như chúng đến như là – chúng đi như là ) kiếp số. Thời gian không gian ngay đó đến và đi chúng vô trụ, niệm trước niệm sau đều như vậy. Chúng như là, như vậy. Bao giờ cũng có cái biết nơi đó. Nếu dùng thiền quán tức tỉnh thức ngay đó đồng biết rõ ngay đó chúng ta sẽ thấy căn ( mắt), trần ( sắc) hoa. Liền ngay đó có cái thấy 2 cái đó ( căn và trần). Đã có cái thấy thứ 3 trong niệm đó thì đương nhiên đã có cái thứ 4 biết rõ ràng nơi đó. Dùng phương pháp như vậy, ngay đây dùng từ “ Dùng phương pháp như vậy” nói như vậy tất là người hành giả ngay đó đã thật sự nói với mọi người, mọi vật, mọi ý niệm với chư vị tổ thầy là “ Tôi đang ở đó” tất rõ ràng có ngã chấp. Mà đã có ngã chấp, tức có pháp chấp. Có ngã thì sẽ có chúng sinh, có pháp ngã chúng sinh, tất có thọ giả ( kinh Kim Cang).

Để chúng ta dùng thiền quán mổ xẻ vấn đề này …. Căn ( mắt) thấy hoa ( trần). Nếu ngay đây chúng ta (người hành giả) tỉnh thức không vướng bận, không phân biệt chỉ biết rõ xảy ra như thế. Đó cũng là một điều rất hay. Hãy tỉnh thức nơi đây đem cái biết rõ như vậy vào trong pháp hành đi, đứng, nằm, ngồi trong xã hội , trong rừng cây, biển cả, trong chợ. Tỉnh như vậy để biết rõ ràng những gì trong sát na, trong thời gian. Ngay tâm thức không gian người hành giả đang hành thiền, hành niệm có những gút mắc trong cái thấy nghe hay biết. Ngay nơi đó đừng sợ hãy tỉnh thức nhẹ nhàng trong ngay nơi ấy Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm. Hãy để tiếng niệm đó âm thanh hình sắc rơi nơi tâm thức đó như hạt mưa rơi ( toảng), ( toảng) trong ấy.

Ngay đây hãy biết rõ ràng, quay tâm thức, quay xoay cái biết rõ ràng đó trên dưới trong ngoài. Cũng như có một ánh sáng biết đang soi trong ý niệm đó để thấy để thấy không làm gì cả, không suy nghĩ, tưởng không phân biệt. Chú ý là, hãy bỏ ngay ngã chấp. Ngã là gì, là những cái hiện hữu ngay mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Chúng có hình, sắc, cảm xúc, biết. Những hiện tượng ngay nơi đó xảy ra hãy tỉnh thức ngay nơi đó đừng bỏ, đừng lấy cũng không không cái gì đó.

Và để thấy rõ điều đó hành giả biết rõ ngay nơi nhãn căn ( mắt) thấy đóa hoa ( sắc trần). Ngay nơi đó có cái biết rõ ràng. Tức là ngoài căn và trần để rõ biết hơn. Cái biết rõ ràng thứ ba đó rồi ngay đó có cái biết rõ ràng thứ 4. Cứ biết, thấy rõ ràng như vậy đến một lúc nào đó, ngay nơi đó mọi sự, mọi vật, mọi ý niệm, vạn pháp trong ngoài cao thấp lớn nhỏ đen trắng, nước lửa …luôn cả những cảm xúc cảm nhận có ta trong giờ phút đó. Chúng tất cả cũng chỉ là biết rõ ràng không hai không khác. Cái gì đến và đi cũng rõ ràng. Ngay đó cũng không có cái rõ ràng đó vì rõ ràng đó chính là rõ ràng “ Ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm” – Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm, rõ ràng đó cũng là Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm vang lên, vang lên Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha, Bộ Lâm. Đi về đâu, đi về đâu, ở đâu? Cũng là như vậy, như là rõ biết, rõ biết.

Hãy đem rõ biết đó vứt đi, trên đỉnh thiên sơn cô độc lạnh toát – Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm

Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu Ni Phật

Nam mô Thất Câu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề

Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát

 

Hãy đợi xem câu chuyện địa ngục mà tôi đã viết vài câu trên. Vì chưa đủ cái gì đó. Hẹn gặp lại.

 

Cư sĩ Thanh Hùng

Pháp hiệu: TC. Trí

Mật tông hiệu: Kim Cang Kiết Tường

 

COMMENTS

WORDPRESS: 3
 • comment-avatar

  Thầy nói: Có một ánh sáng “biết” soi trong từng ý niệm, rõ biết từ cái biết, cái bị biết của căn và trần đó là sự luân chuyển động chuyển của chúng sinh từ thô đến tế, người hành giả thiện xảo làm sao để ngay chỗ đó không có ngã mà vẫn rõ ràng tỏ thông, và cuối cùng ngay chỗ đó cái rõ ràng tỏ thông cũng không có ” meo meo”, tiếng bột chiên dầu ” xèo xèo” hay tiếng gió lạnh buốt trên đỉnh thiên sơn cô độc, nó như nổ tung cả bầu trời tâm thức vũ trụ. Ngay đó như thị, như là …không có một pháp nào dính, không có một ai ở đó. Tất cả nó chỉ là như vậy.
  Kính lạy thầy đạo sư vô nhân

 • comment-avatar

  Úm chiết lệ chủ lệ Chuẩn đề ta bà ha Bộ lâm. Om ma ni pad mê hum. Úm A Hùm…

 • comment-avatar

  Ngay cả cái rõ biết cũng không còn cái rõ biết
  Ngay cả niết bàn cũng không còn niết bàn
  Ngay cả địa ngục cũng không còn địa ngục
  Ngay cả Phật cùng không còn là Phật
  Vậy còn gì, không còn gì
  Vậy còn ai, không còn ai
  Vậy ta ở đâu, không ở đâu
  Chỉ còn các hạt sáng bay trong vũ trụ không gian như đến như đi như như. Như vẫn đang ở đó có ở khắp mọi nơi
  Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm