Web Analytics Made Easy - StatCounter

Category: Kinh sách

1 2 3 4 5 20 / 44 POSTS
THIỀN TÁNH MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ A MI ĐÀ PHẬT ( BÀI 9)

THIỀN TÁNH MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ A MI ĐÀ PHẬT ( BÀI 9)

BÀI 9 Hán Văn: Nhất cú Di Đà Mãn thập đại nguyện Khởi đắc phổ hiền Thác giáo liễu biện. Việt Dịch: Một câu Di Đà Tròn đầy mười thập nguyện [...]
THIỀN TÁNH MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ A MI ĐÀ PHẬT ( BÀI 5,6)

THIỀN TÁNH MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ A MI ĐÀ PHẬT ( BÀI 5,6)

Sông Hằng- Ấn Độ 2012 Vạn pháp đều từ tự tánh phật tánh mà thể hiện ra nên tất cả ý niệm vạn sự, vạn vật đều là tự tánh cả . Con đường thể hiện Tịn [...]
THIỀN TÁNH MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ A MI ĐÀ PHẬT ( BÀI 21 tiếp)

THIỀN TÁNH MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ A MI ĐÀ PHẬT ( BÀI 21 tiếp)

MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ VÔ ÚY VÔ NGẠI   Cũng để tiếp vào ý nghĩa niệm Phật A Mi Đà đạt tam muội, rồi như niệm 10 phương 3 đời chư Phật; như thấy khắ [...]
THIỀN TÁNH MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ A MI ĐÀ PHẬT ( BÀI 3,4)

THIỀN TÁNH MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ A MI ĐÀ PHẬT ( BÀI 3,4)

  Trong từng đoạn kinh thư có những diệu lý khác nhau. Mặc dù chỉ có 6 chữ NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT thôi nhưng bản tánh tức A Di Đà Phật, tự tá [...]
THIỀN TÁNH MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ A MI ĐÀ PHẬT ( Bài 21 tiếp)

THIỀN TÁNH MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ A MI ĐÀ PHẬT ( Bài 21 tiếp)

Để thể hiện năng lực mật chú, mật lực A Mi Đà Phật và năng lực không thể nghĩ bàn của A Mi Đà Phật, bài viết này là tiếp theo với bài giảng giải câu 2 [...]
THIỀN TÁNH MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ A MI ĐÀ PHẬT ( Bài 1,2)

THIỀN TÁNH MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ A MI ĐÀ PHẬT ( Bài 1,2)

THIỀN TÁNH MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ A MI ĐÀ PHẬT Qua thời gian tự soi lại tâm thân mình, quan sát dòng tư tưởng của bản thân, cái bản thân trống rỗng giả hợ [...]
THIỀN TÁNH  MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ A MI ĐÀ PHẬT ( Bài 21)

THIỀN TÁNH MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ A MI ĐÀ PHẬT ( Bài 21)

BÀI 21 Hán tự: Nhất Cú Di Đà Nhập Vương Tam Muội Tợ Địa Quân Kinh Như Thiên Phổ Cái Việt dịch: Một Câu A Di Đà Vào Tam Muội Bảo Vương [...]
Sáu cửa vào động thiếu thất – Cửa thứ sáu: HUYẾT MẠCH LUẬN

Sáu cửa vào động thiếu thất – Cửa thứ sáu: HUYẾT MẠCH LUẬN

Tổ Bồ Đề Đạt Ma HT Thích Thanh Từ dịch và giảng giải Huyết mạch luận tức là bàn về “huyết mạch”. Trong huyết mạch này là chỉ thẳng cho ch [...]
Sáu cửa vào động thiếu thất – Cửa thứ năm: NGỘ TÁNH LUẬN

Sáu cửa vào động thiếu thất – Cửa thứ năm: NGỘ TÁNH LUẬN

Tổ Bồ Đề Đạt Ma HT.Thích Thanh Từ  dịch và giảng giải Luận về Ngộ tánh. Vì chúng ta tu nếu mà không nhận ra bản tánh thì sự tu ấy chỉ là tu tro [...]
Sáu cửa vào động thiếu thất – Cửa thứ tư: PHÁP MÔN AN TÂM

Sáu cửa vào động thiếu thất – Cửa thứ tư: PHÁP MÔN AN TÂM

Tổ Bồ Đề Đạt Ma HT.Thích Thanh Từ  dịch và giảng giải Chúng ta muốn an tâm phải làm sao? Đây Ngài dạy:                 Khi mê người theo pháp    [...]
1 2 3 4 5 20 / 44 POSTS