Web Analytics Made Easy - StatCounter
HomeHỏi đáp Tu học

Lao xao cơn gió trong tâm

 

Hỏi : Thầy cho con hỏi, tại sao bây giờ con ngồi thiền thấy nhiều điều chạy tới lui trong đầu, muốn an định mà không có được.

Thầy : Có nhiều người thắc mắc, Thầy ơi! Sao khi ngồi thiền tâm con không có an tịnh, con thấy vọng tưởng suy nghĩ lung tung đủ điều, cũng như câu hỏi của em.

Ngày xưa em chưa tu đi chơi đâu đó với bạn bè mọi người vui chơi có thể uống chút, chơi chút say mê vui đùa thoải mái tạo rất nhiều cảm xúc trong đó buồn vui, hỷ ái, nhưng có biết gì đâu nên khi ngồi  xuống thấy vọng tưởng liên miên đủ điều nó đến rất nhanh, rất nhanh nó đan thành một màn vô minh che đậy lý trí của mình. Cho nên vừa ngồi xuống một chút là ngủ gục liền. Còn bây giờ bắt đầu tỉnh lên vì mình có tu bắt đầu mình tỉnh một chút, ý niệm phát tiết, mỗi cái mình thấy tỉnh tỉnh thì cái màn che kia bắt đầu nó bị lún nó rã ra từng chủng tử nó. Cho nên thấy nhiều vọng tưởng, nhiều chuyện, nhiều ý niệm, nhiều cảm xúc xảy ra trong tâm thức của mình,  mình la lên cho rằng trời ơi sao tu mà còn thấy nhiều vọng tưởng thế. Nhưng chỗ thấy vọng tưởng, Cái đó là sự mừng mới đúng chứ. Vì sự tu của mình tăng tiến có  trí huệ một chút mình mới thấy được vọng tưởng. Trong cái bầu trời hư không , như khi ngồi thiền nó giống như bầu trời hư không tâm thức sao em cấm được những vì sao nó sáng, sao cấm những vì sao nó lu, sao em cấm những cơn mưa,  cấm  trời nắng, cấm âm thanh, cấm những làn gió, cấm con người xe cộ cây cỏ sự sống diễn biến trong bầu trời hư không này. Cũng như tâm thức của em, sao em cấm sự hờn giận si mê, sự tối đen, sự buồn tủi, sự ăn uống ngủ của mình. Bởi vì mình ngu si cho rằng mình có thật thân là mình, cho nên mới có bầu trời tâm thức trong đầu của mình,  nhưng nó không có. Vì tất  những cái đó mọi người đều có cả, mọi người đều chan hòa với nhau . Mình không suy nghĩ nó cũng đến, mình không suy nghĩ nó cũng nhiễm, nó đến  nó đi chen nhau trùng trùng duyên khởi.

Đi sâu vào tri thức của mình em sẽ thấy nhiều cái không phải như vậy . Cho nên ngay chỗ này hãy bỏ những cảm giác, cảm xúc của mình  đau khổ buồn giận vì tất cả những cái đó nó có thân thể, nó có đời sống sự sống kiếp số của nó đừng giữ nó. Hãy để cho mọi vật bình thản thì mới có sự công bằng ở đó. Đức chúa Giê su nói đến sự công bằng là: “Hãy cho tất cả những sự vật, con người, những người con của chúa được quyền bình đẳng”. Mình giữ ôm ấp gom nó lại cho nó là của mình thì vô lý quá, không thể nó ở với mình mãi, không thể cấm nó đi. Ví như mình mượn người ta chiếc xe mình phải hỗ trợ chùi lau, thêm xăng, trang trí nó để nó hỗ trợ mình đi tới lui ..cái thân này cũng vậy  mình mượn nó thì mình phải trang trí bão dưỡng hỗ trợ nó để nó vận hành giúp đỡ lại mình chứ.

Em hòa điệu với nó, nó lên mình biết, nó xuống mình biết mới thoát khỏi bầu trời này hư không này, đó là sự tu học như vậy.

 

Cư sĩ Thanh Hùng

Mật tông hiệu: Kim Cang Kiết Tường