Web Analytics Made Easy - StatCounter
HomeTu HọcChia sẻ trải nghiệm

Như Lai thiền mật chú Chuẩn Đề Uế Tích


Con đường đi của người hành giả Như lai Thiền Mật Chú Chuẩn Đề Uế Tích mạnh mẽ dứt khoát, vượt trên tất cả sự đeo bám của ái luyến, giận hờn, chấp trước, nghi vấn, tham ái, ngã mạn. Con đường đó là con đường vượt trên các Pháp của thế gian. Con đường tối thượng. Tại sao hôm nay muốn chia sẻ với quý đạo hữu về việc này vì muốn một lần nữa muốn nhìn nhận rõ con đường tu học của mình và muốn dù đúng dù sai, lợi ích hay không lợi ích cũng phần nào giúp quý đạo hữu có cái nhìn của mọi góc cạnh để nắm lấy hoặc không nắm lấy làm hành trang cho mình.

Chúng ta biết rằng người hành giả đi trên con đường giải thoát đạt đến quả vị Phật phải hiểu rõ mình là ai. Tập khí của mình là gì, tập nghiệp và cộng nghiệp ở kiếp này của mình nó như thế nào?

Vì sao. Vì ở tại cõi này tập nghiệp của chúng ta đã sâu dầy của nhiều đời nhiều kiếp, lại cộng thêm với sự liên quan ,cộng nghiệp của chúng sinh, của quyến thuộc làm cho mình càng thêm sự ràng buộc, càng thêm sự nhọc nhằn khó khăn, biết bao giờ mới hết. Tập khí của chúng ta không phải mới đời này mà đã huân tập từ nhiều đời trước. Tuy đời này biết đạo, biết tu nhưng thói quen cũ tức tập nghiệp cũ vẫn chưa hết được. Ví như tôi biết tính tôi nóng, hay nổi sân, tôi biết như thế là không tốt và nên bỏ nó đi nó sẽ làm tôi khổ nhưng bất ngờ nó đến tôi không tỉnh được, tôi vẫn nổi sân lên mà không kiểm soát được để rồi tôi trôi lăn vật vã khổ sở trong luân hồi sinh tử.

Như vậy để nói rằng con đường đi của người hành giả không phải dễ dàng, đòi hỏi chúng ta phải có một sự quyết tâm, phải bỏ ngã, bỏ chấp ngã, bỏ chấp pháp tức là bỏ cái tôi, cho nó là tốt là xấu, rồi đánh giá người khác thế này thế kia, bỏ cái mình cho là đúng là sai người khác làm ngược lại là không bằng lòng. Phải thấy rõ tập khí, tập nghiệp của mình có đầy đủ si mê, ái uyến, tham lam, ngã mạn và nó là nguồn gốc của mọi đau khổ, để lúc nào nó lú lên là thấy nó liền. Khi ta thấy nó, nó sẽ liền mất theo kiếp số của nó. Người hành giả tu học Như Lai Thiền Mật Chú Chuẩn Đề Uế Tích phải thấy được thật tướng của các Pháp như thế nào để không những phải tự độ cho mình thoát khổ mà còn phải phát tâm Từ bi giúp chúng sinh thoát khổ, hãy tuỳ vào căn cơ của mỗi chúng sinh mà hướng dẫn, giúp họ thoát khổ vì chúng ta là một, một là chúng ta. Rồi từ đó, người hành giả sẽ phát triển để tiến đến con đường có đầy đủ Trí huệ một Trí huệ siêu việt, trí huệ bát nhã chém tan màn vô minh để đạt đến sự giác ngộ Giải thoát.

Thần chú Chuẩn Đề Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm là mật chú, tâm chú của Đức Phật Mẫu Chuẩn Đề. Ngài là một vị Phật có tấm lòng từ bi sâu rộng đối với chúng sanh, được ví như một người mẹ luôn yêu thương các con hết mực. Do đó Ngài đã được gọi là Phật Mẫu. Thần chú Chuẩn đề có năng lực giúp cho người hành giả đạt đến sự giác ngộ nhanh hơn. Người hành giả hãy nhất tâm tin tưởng nhờ vào tha lực của Thần chú giúp tiêu chừ nghiệp chướng tai ương tật bệnh tai nạn.

Vậy con đường Như  Lai Thiền Mật Chú Chuẩn Đề Uế Tích của Đức Bổn sư Kim Cang Kiết Tường là Hiển Mật viên thông cứu cánh thành Phật. Con đường nhanh nhất và tối thượng dành cho người đại trí, đại căn.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mô Ni Phật

Nam Mô Thất Câu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề

Nam Mô Bổn Sư Kim Cang Kiết Tường

Kim Cang Đạo Tín