Web Analytics Made Easy - StatCounter
HomeTu HọcChia sẻ trải nghiệm

Ảo ngã ngầm nhận nơi tâm

Thầy hỏi tôi rằng: Khi ngủ mê hành động kéo chăn đắp vì thấy lạnh, vén áo lên khi thấy nóng… nó đều là ngã vi tế. Đây là cái ngã sâu nhiệm! Làm sao người hành giả lúc ngủ cũng như thức không bị cái ngã này chủ động  đạo diễn thân tâm? Làm sao có cái thấy vượt ngoài tâm thức?

 

 

Đó là ảo ngã ngầm nhận nơi tâm. Tại sao chúng ta thấy có sự ngầm nhận này khi chúng ta nói rằng chúng ta biết cái ngã đưa ta đi trong luân hồi sanh tử. Những cái thấy biết mà chúng ta nói đó, đó chỉ là sự nhận hiểu nơi tâm thức chứ không phải là sự giác ngộ cái chân thật thật thấy vượt ngoài tâm thức. Nên chúng ta quay tới quay lui vần bị kẹt trong sự suy tưởng lầm chấp này. Phải một phen thật sự chết cái thân căn ngũ uẩn này như Thầy đã từng nói,  khi đó chúng ta mới  thật sự sống trong ánh hào quang rực rỡ của Như lai không khác.

Đây là công án trong nhiều công án Thầy bỏ ngỏ nơi tôi! Tôi căn khí không sắc bén bỏ lỡ cơ duyên, giờ muốn nghe âm thanh quen thuộc đó nơi Thầy chỉ dạy trở thành điều trân quý hiếm.

Giờ Thầy chọn làm ông lái đò vô sự đưa khách qua sông ở một nơi khác .  Để con lại nơi đây phải tự tìm về .

Độc bộ độc hành Thầy luôn là như vậy! Chỉ có mỗi  Đức Phật là tri kỷ của Thầy, sự sống của Thầy trao trọn cho Đức Phật.

Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm

Nam mô Bổn Tôn Thất Câu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề

Nam mô Bổn sư Kim Cang Kiết Tường

 

Tưởng nhớ Thầy ân sư của con.

 

Nguyên Thúy – Kim Cang Đạo Nhất

COMMENTS

WORDPRESS: 1
 • comment-avatar

  Úm Lam
  Úm Xỉ Lâm
  Om Ma Ni PadMe Hum
  Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm.

  Nam Mô Ngài Bổn Sư Kim Cang Kiết Tường 🪷
  Nam Mô Ngài Bổn Sư Kim Cang Kiết Tường 🪷
  Nam Mô Ngài Bổn Sư Kim Cang Kiết Tường 🪷