Web Analytics Made Easy - StatCounter
HomeHỏi đáp Tu học

Câu chú ngắn hay dài mới có oai lực?

Hỏi: Originally Posted by: wuhui.93
EM XIN CHÀO MỌI NGƯỜI, EM CÓ 1 THẮC MẮC LÀ, CÓ NGƯỜI NÓI VỚI E KHI TRÌ CHÚ CHUẨN ĐỀ THÌ PHẢI TRÌ CẢ 1 BÀI TỪ “NAM MÔ TÁT ĐA NẪM….” , NHƯNG CŨNG VÓ NGƯỜI NÓI LÀ CHỈ CẦN NIỆM ĐÚNG 1 CÂU “ÁN CHẾT LỆ CHỦ LỆ CHUẨN ĐỀ TA BÀ HA” THÔI. EM THẮC MẮC LÀ CẢ 1 BÀI CHÚ CHUẨN ĐỀ NHƯNG MÌNH CHỈ CẮT RA CÂU CUỐI ĐỂ NIỆM THÌ NÓ CÓ MẤT ĐI OAI LỰC KHÔNG Ạ ?

Trả Lời:

Như sự thắc mắc của bạn thì tùy theo tâm ý của mỗi người trong sự tu học trì niệm của mình mà thực hành theo dòng tu mà mình đã theo và thọ trì từ một vị Thầy hữu hình trao truyền lại. Như theo dòng Như Lai Thiền Mật chú Chuẩn Đề Uế Tích mà Thầy cư sĩ Thanh Hùng trao truyền và hoằng hóa thì người hành giả chuyên chú trì niệm là : ÚM CHIẾT LỆ CHỦ LỆ CHUẨN ĐỀ TA BÀ HA. BỘ LÂM kèm kết hợp với OM MA NI PAD ME HUM. sự trì niệm này là nền tảng căn bản của người hành giả trong mọi động dụng hành trang của sự sống.

Bạn thắc mắc về oai lực của câu chú có thể hiện hiển bày hay không khi trì đầy đủ câu dài, hay chỉ là câu chú Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm?.  Năng lực từ tâm, tánh thanh tịnh thể hiện hiển bày chứ không nằm ở sự ngắn hay dài. Nếu khi trì niệm tâm thức còn lăng xăng lộn xộn đủ thứ phân biệt, toan tính tham cầu, thì ngay đó bạn có trì câu ngắn hay câu dài cũng khó có sự linh ứng. Bởi sự tu học trì niệm của người đó đặt trên nền tảng tham, sân, si…ngay từ khởi điểm đã là xa đạo. Cho nên ở đây sự tu học là quay về với chính mình, khi quay về với chính mình thì người hành giả đó sẽ có sự nhẫn nại cùng pháp tu, từng bước, từng bước nhờ năng lực của sự gia hộ qua sự hành trì trì niệm miên mật thông suốt mà có cơ duyên thâm nhập được vào đạo. Còn chỉ nói chơi suy nghĩ vọng tưởng đủ điều thì đạo đã cách xa ngàn dặm mà người hành giả cứ lầm chấp rằng mình đang tu.

Từ những ý niệm chia sẻ này mong quí đạo hữu có cái nhìn về sự tu học chung mà có sự thấy biết nơi mình để tinh tấn hơn.

Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm – Om Ma Ni Pad Me Hum

 

Kim Cang Đạo Nhất

 

 https://tammat.net/default.aspx?g=posts&m=14007#post14007

COMMENTS

WORDPRESS: 0