Web Analytics Made Easy - StatCounter
HomeTu HọcNăng lực nhiệm màu

Năng lực của Chân sư

Trong mật tạng có nói rất nhiều câu chuyện nói về năng lực thị hiện của vị chân sư dành cho người đệ tử từ khai thị tâm đến trải nghiệm năng lực vô hình qua linh kiến tự thân chứng nghiệm tùy theo cấp độ tu học quán tưởng của từng người hành giả.

Nhưng thường sự trợ duyện đưa người đệ tử thân chứng trong sát na tâm hành đó về những điều bí mật trong sự tu học như ấn pháp, linh phù, quán tưởng… Thì những sát na tâm mà người Thầy vị chân sư đó đưa năng lực tâm trợ duyên cho người hành giả kinh nghiệm thấy biết được nó. Thì đó như dấu mốc đánh dấu tư tưởng trong lộ trình tu học để người hành giả đệ tử biết rằng tất cả những trải nghiệm tâm thức trước kia qua sự học hỏi tu học, nó có thật sự khác, rất khác qua cái lần tự thân chứng này bằng một năng lực siêu hình, mà ngay chính chỗ thị hiện ấy là người Thầy hữu hình đang kề cận bên mình thể hiện cho người đệ tử thấy biết qua linh kiến của chính mình tự kinh nghiệm.

Trong hành trình đi Ấn độ vừa rồi tôi đã có rất nhiều sự trải nghiệm kinh nghiệm tâm từ sự thị hiện năng lực từ Thầy trợ duyên đưa tâm thức tôi trải nghiệm thấy biết năng lực vô hình vũ trũ qua sự kết nối vận chuyển thủ ấn, linh phù, câu chú từ Thầy.

Trong buổi hành thiền tối khuya hôm đó cùng Thầy tôi thấy linh ảnh Ngài Liên Hoa Sanh hiện ra trong không gian ánh. Ngài cười, năng lực từ nụ cười từ bi ánh sáng đó đưa tâm người hành giả ngay chỗ đó là sự thanh tịnh tuyệt đối, không có bất cứ một niệm nào có thể dấy khởi. Rồi nơi tâm thức đó âm thanh thần chú Chuẩn Đề Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm – Om Ma Ni Pad Me Hum cùng nhiều âm thanh khác nơi tâm đang đồng thể hiện âm lực Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm. Ngay chỗ đó trong tích tắc sát na rất nhanh tôi thấy một lực ánh sáng nhanh hơn tia rất nhiều nhiều lần, ánh sáng đó đồng là cái thấy biết bởi tốc độ di chuyển vận chuyển ma sát người hành giả rõ biết từng chi tiết , phực sáng 3 chữ Úm A Hùm. 3 chữ này kết nối thành cột ánh sáng ở những vị trí chỗ tôi hay thường quán tưởng xoáy như cơn lốc xoáy đi hút vào bên trong. Trong không gian tâm thức rất nhanh khi tiến trình tâm của ý thức logich chưa kịp định hình phân định, ngay chỗ đó một luồng năng lực an tịnh tỉnh giác sáng suốt đưa người hành giả thân chứng và ngay chỗ đó người hành giả thấy rõ sự vận chuyển khí lực truyền khắp cơ thể tác động lên thân tạo nên sự vận chuyển các thủ ấn, và các thủ ấn này được thể hiện tương thông với lực từ vũ trụ. Sự kết hợp của các thủ ấn cũng tương thông với tâm thức người hành giả, một sự nhuần nhuyễn khế hợp của thân tâm ý quán tưởng mọi sự động chuyển đều là sự tỉnh rõ biết. Bởi ngay chỗ tâm hành đó là sự tĩnh lặng như mặt hồ, cho dù bạn có thảy bất cứ viên đá nào xuống cũng không làm cho mặt hồ dợn sóng. Nếu người hành giả đã có kinh nghiệm tâm ở chỗ này sẽ biết là như thế. Bởi cái thấy biết đó ngay chỗ đó chỉ tạm mượn văn tự để diễn tả chứ thật tế không dùng được ngôn ngữ nào để nói ra được hết. Cái thấy biết này nó không ở trong tâm, trong thân mà cũng không ở ngoài thân Vì ngay chỗ đó không còn có thân tứ đại này nữa, và quan trọng hơn nhất kinh nghiệm này cho tôi thấy rõ được sự khác nhau của sự tư duy vọng quán tưởng, nó khác với sự thể hiện, hiển bày của bản chất tự nhiên không dùng bất kỳ ý niệm nào, lực nào mà mà nó vẫn hiển bày.

Ở đây tôi tạm chia sẻ vài khía cạnh là như vậy để chúng ta có thêm sự nhìn nhận về sự thực hành quán tưởng của người hành giả mật tông Kim cang thừa là như thế nào?   Nhưng những cơ duyên này cũng phải được bậc thầy Thượng sư của người hành giả đó,  nương theo tâm thức của đệ tử mà thị hiện năng lực huyền thuật. Nói là năng lực huyền thuật  chứ thật tế đó là bản chất thật sự của vũ trụ mà vị chân sư bậc thầy Thượng sư đó  đã chủ động được trong sự tạo tác khế hợp tâm của người hành giả tạo ra những điểm nhấn tâm để người đệ tử từ đó mà nương theo dấu đó mà tinh tấn, kính tin hơn vào giáo pháp của Đức Phật, tin sâu thấy biết  bản chất vô thường của thế gian mà kiên cố trên con đường thân chứng và hoằng hóa phụng sự giáo pháp của chư Phật.

Ở đây từ năng lực thị hiện của Thầy mà tôi được trực kiến Ngài Liên Hoa sanh, trực kiến được linh ảnh Ngài Lục độ Phật Mẫu Tara, trực nhận được kinh nghiệm của Vọng tưởng và bản chất tự nhiên của các pháp. Nhìn bề ngoài là không gian tĩnh mịch của Thiền phòng nhưng thực tế sự tạo tác trong vô hình của Thầy thật không thể nghĩ bàn. Bởi sự đi tới đi lui của tôi ở đâu cũng dội vào tâm thức cái nghe là âm thanh thần chú Thầy đang trì niệm, tôi nghe rõ rất rõ cùng nhiều âm thanh cổ ngữ khác, nhưng khi nhìn qua Thầy chỉ là sự thiền định tĩnh lặng,  có khi tôi thấy rõ được luồng năng lực từ Thầy phát tiết ra ở khoảng cách rất xa cách cả một căn phòng, và tôi đem điều đó  thắc mắc hỏi  Thầy, Thầy chỉ cười và nói cứ y thế mà tu học.

Chúng ta chỉ thấy biết Thầy qua hình tướng của Thiền tông, Tịnh độ tông, Mật tông. Nhưng sâu trong giáo pháp của mật tông ấy là Kim Cang thừa, đại không thủ ấn. Có bao giờ người hành giả chúng ta tự hỏi rằng năng lực của bậc chân sư Đại không thủ ấn là như thế nào? Tôi ít nhiều đã được thân chứng  điều đó qua Thầy, cho nên khi có cơ duyên tôi xin chia sẻ cùng quí đạo hữu, để có thêm cái nhìn rộng hơn về Thầy, vị chân sư mà quí vị đã tin tưởng nương theo trong sự thực hành tu học này!

Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm – Om Ma Ni Pad Me Hum – Úm A Hùm

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam Mô Thất Câu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề

Nam mô Bổn sư Kim Cang Kiết Tường

 

NHƯ LAI THIỀN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ UẾ TÍCH 

Kim Cang Đạo Nhất