Web Analytics Made Easy - StatCounter
HomeVũ trụ Nhân sinh quan

Như tôi đang niệm

ngay nơi đó có cái không có không, không có, có, không có không, không có có, như , như….Tất có cái như như đó
Như như có đó
Để như vậy
Biết trong cái không biết
Không biết để không còn dấu vết biết.
Để biết, biết không biết.
Mưa nắng
Ánh trắng
Chim kêu
Hạt mưa rớt
Như ngày đó trong đã thấy
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm
Đức Phật Mẫu vẫn hiện diện trong kính đàn
Hình đó. Đức Phật Mẫu ở đâu?
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm.
Ai để Ngài trong tia sáng vũ trụ
Nam Mô Thất Câu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề
Như tôi đang niệm

Cư sĩ Thanh Hùng
Pháp Hiệu: TC. Trí
Mật Tông Hiệu: Kim Cang Kiết Tường

COMMENTS

WORDPRESS: 1
  • comment-avatar

    Khi giọt năng rớt bên thềm ai thấy nơi đó? tôi đang dùng cái ảo ngã để bày biện tâm mình, nói rằng nhãn căn chúng ta thấy, tâm chúng ta thấy, cái gì nơi đó thấy? Có phải cái thật thấy như vậy không? Chúng ta có tỉ mỉ tưởng tận thật thấy cái như như hiện tiền ngay nguồn khởi lên cái ý niệm hiện hành đó chăng? Bởi như Thầy nói cái Như Như đó nó không có, không không, không luôn cả cái không không, không luôn cả cái không không ấy, nó đã tự đủ đầy viên mãn, muốn thêm chẳng được, muốn bớt chăng thể, nó không cấu không tịnh, nó lưu thông trùm khắp ngay nơi đó là nó nhưng thật chẳng là nó mới đúng thật là nó.

    Cho nên khi kính đàn hiện hữu, Đức Phật Mẫu Chuẩn Đề ở đâu? Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm chân ngôn âm vang ấy ở đâu? Tất cả chỉ là nói lên cái Như Như đó không hai không khác, nó đồng hay sai khác. Nó chẳng đồng mà cũng chẳng sai biệt. Chỉ là sự hiển hiện, hiển lộ như nhiên tự nhiên như cái thường hằng tịch tĩnh mà rạng ngời chói sáng đó .

    Vậy tất cả sự sống cùng khắp hư không con người vũ trụ cỏ cây hoa lá nó đều thể hiện bản tình cả bất tận muôn thuở của mùa xuân viên miễn, khúc hoan ca hạnh phúc trong tất cả chúng ta, tất cả nó đều là tinh túy của sự hiện hữu vũ trụ này