Web Analytics Made Easy - StatCounter
HomeHỏi đáp Tu học

Sống trong đạo là như thế nào?

Sống trong đạo là sự sống tỉnh giác trong từng giây từng phút một sự sống trọn vẹn với Đức Phật không gì ngoài Đức Phật. Như vậy mới là sự sống đạo. Còn như mọi người nói sống trong đạo nhưng nhìn kỹ lại chúng ta có bao nhiêu thời gian tỉnh thức nơi tâm hay chỉ được vài câu ê a thần chú. Còn toàn bộ thời gian chúng ta dành ra cho ăn, cho ngủ, cho chơi, cho những thứ chuyện khác mà ta cho là quan trọng …vậy khi xảy ra chuyện gì ta lại đổ lỗi cho đạo bảo rằng tôi sống trong đạo, tôi tu như vậy mà lại xảy ra những chuyện không hay không suông.

Ngay chỗ này chúng ta nên thành tâm sám hối những ý niệm đó. Bởi sự vô minh tạo tác này sẽ làm cho chúng ta mất căn lành với Phật nhiều đời nhiều kiếp.  Tôi nhớ đến câu nói của một vị Thầy tôn kính: Trước khi họ lạy Phật họ tôn kính Phật, thì họ đã có một hình mẫu khác không phải Đức Phật  trên đầu họ để họ tôn kính –  Như sự nghiệp, công danh, gia đình…Cho nên ai đó bảo rằng chỉ có Đức Phật là duy nhất nơi tâm họ đó là lời nói không chân thật, cần phải nhìn nhận lại mà sám hối.

 

 

Kim Cang Đạo Nhất

COMMENTS

WORDPRESS: 0