Web Analytics Made Easy - StatCounter
HomeVũ trụ Nhân sinh quan

Sự dung nhiếp của 1 hạt bụi

Giáo pháp của Đức Phật cả một biển, những người  đi học phật ở đây, mình biết ở đây cũng như cả vũ trụ bụi mình chỉ biết một hạt bụi thôi. Nhưng mà nói như vậy trong một hạt bụi chứa cả vũ trụ hạt bụi. Nói đi rồi nói lại người ta biết hạt bụi người ta sẽ biết được cả vũ trụ trong một hạt bụi.

 

Cư sĩ Thanh Hùng

Pháp hiệu: TC, Trí

Mật tông hiệu: Kim Cang Kiết Tường

COMMENTS

WORDPRESS: 1
  • comment-avatar

    Như ý của Thầy chỉ bày: Khi chúng ta tự thấy được chính ta, cái thật thấy ấy chính ta là hạt bụi trong hằng hà sa số vi trần cõi quốc hạt bụi. Thì ta ấy dung nhiếp cả vũ trụ, vũ trụ chính là ta mà không riêng sai khác.
    Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm .

    Kính lạy Thầy ông lái đò vô sự