Web Analytics Made Easy - StatCounter
HomeDuy Tuệ Thị NghiệpBóng hoạ trong vầng nhật nguyệt

Sự sống mật chú!

Chúng ta tu,  thực hiện mật chú là phải biết chân thật động dụng thanh tịnh đời sống của Mật chú đó, phải biết hành trạng sống như thế, để một ngày nào đó thể hiện sự sống của nó. Nó tự thốt lên, tự thể hiện bản năng duy lực nhiều đời hiện có nơi đó, thì năng lực của những âm tiết đó chúng mới kết hợp thành năng lực vi diệu. Chu vi là nhỏ nhiệm – diệu là sự duy niệm, duy lực ở mọi nơi thể hiện bản năng, bản chất chương cú đó theo phật, pháp, tăng. Vì tất cả bản chất chân thật của những chương cú Đà la ni là giáo lý của 10 phương 3 đời chư Phật, là sự sống công Đức, đại từ đại bi, hỉ xả, đại hùng đại lực của chư Phật, đại trí tuệ đang thể hiện trong vạn sự vạn pháp.

 

Cư sĩ Thanh Hùng

Mật tông hiệu: Kim Cang Kiết Tường

NHƯ LAI THIỀN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ UẾ TÍCH

COMMENTS

WORDPRESS: 1
  • comment-avatar

    Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha.Bộ Lâm 
    Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha.Bộ Lâm 
    Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha.Bộ Lâm