Web Analytics Made Easy - StatCounter
HomeDuy Tuệ Thị NghiệpBóng hoạ trong vầng nhật nguyệt

Thật tướng của pháp không có tướng nào cả!

Những cái do ta biết ta tạo dựng lên đều do tâm hư dối giả hợp huyễn tạo nên cả. Từ nơi huyễn hợp huyễn tạo nên thành ra các tướng đều nằm trên lý duyên hợp mà hình thành không thật có thật tướng. Thật tướng của pháp không có tướng nào cả, không có từ đâu tới cũng không đi về đâu. Cho nên gọi như lai chân thật tướng. Ngay nơi đó nó đã có sẵn rồi!

Cư sĩ Thanh Hùng

Mật tông hiệu: Kim Cang Kiết Tường