Web Analytics Made Easy - StatCounter
HomeTiêu ĐiểmBóng hoạ trong vầng nhật nguyệt

Thầy giảng: Hồng Nhan Bạc Phận

 

Hình ảnh Mùa Xuân – Nguyễn Sơn | Banmaihong's Blog

Người ta hay nói : Mặt Hoa Da Phấn Má Hồng, Hồng Nhan Bạc Phận

 

 

Hồng là đỏ, nhan là nhan sắc ý nói bao gồm  nước da hồng hào mướt rượt, nó đẹp. Nhưng ở đây nó rất nguy hiểm, ví  như một cành hoa đẹp, thơm là ong  nó bu. Mà con ong này bu không được thì con ông khác nó cũng chích, thì cũng tiêu. Mà nhiều người bu thì nó đâu có trung thành với mình . Nếu mà người đó không bình tĩnh chạy theo người này, chạy theo người kia cả một đời rong ruổi. Thì đó là hồng nhan bạc phận là vậy.

Ví như một người nào đó có ý định quen người con gái này, rồi họ bỏ tiền ra để chiều chuộng, nhưng chỉ được thời gian rồi họ bỏ, vì họ nghĩ  người này không trung thành với ai, vì có nhiều người vây quanh và họ thấy trước mắt. Nhiều khi  tâm của người con gái này cũng tốt, nhưng họ không đủ bản lãnh, nhẫn nhục trí huệ để thấy  được điều đó là khổ là không tốt.  Cũng như cây hoa thấy nó lên, nó nở đẹp thì nhiều ong nó bu, bướm nó tới . Thì người ta gọi là ong bướm là vậy.  Con này chích không được thì con kia lại cũng chích làm riết rồi bông hoa đó cũng rụng, rồi thời gian cũng lụi.

Ở đây nói về nhân quả của sự sống này. Người đàn bà phụ nữ, hay là nam đi cúng chùa dâng hoa. Thì kiếp sau quả báo của mình. Nếu là nữ nhân thì có một thân tướng đẹp,  là Nam nhân cũng đẹp.  Nhưng chỗ này có hai khía cạnh của người dâng hoa

Nếu người đó dâng hoa với tâm thành thương tưởng nhớ kính trọng đức Phật đền ơn Đức Phật.

Còn một người dâng hoa thấy năng lực của Đức phật họ dâng hoa cầu cái này, cầu cái kia. Bắt đầu 2 người kiếp sau vẫn đẹp. Một người rớt vào hồng nhan bạc phận, một người rớt vào mệnh phụ phu nhân nó khác.

Kiếp người dâng hoa với tâm thành kính trọng đền ơn Đức Phật sau này thành một người đẹp, nhưng vẻ đẹp đó ong bướm sợ, giống như hoa có thuốc, hay để trong khu quản lý ong bướm không đến được. Vẻ đẹp của họ làm người khác nhìn thấy kỉnh nể, sợ, không dám có ý niệm không tốt chiếm hữu sở hữu.  Những người này người ta gọi là mệnh phụ phu nhân có chồng phải là tướng tá, quan chức, hay đại phú, trung phú. Tiểu phú thì không có.

Còn người kia thì rớt vào cảnh khổ mọi người thấy rồi, ong bướm rập rìu tới lui không hạnh phúc.

Cho nên đối với người tu học, khi mình có nhan sắc mà mình tu học tự nhiên cái hạnh của mình lên, Tự nhiên người ta nhìn mình cao quí lắm, tốt lắm. Cái đó thừa hưởng cả một đời sau của mình để bước lên kiếp sau tốt. Thành đạo sư không được thì thành thiện tri thức, thành thiện tri thức không được thì thành một hiền nhân có ích cho xã hội.

 

Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm – Om Ma Ni Pad Me Hum

 

Đạo Nhân Vô Tâm – Kim Cang Kiết Tường

Trích ghi pháp thoại của Thầy 30/3/2021