Web Analytics Made Easy - StatCounter
HomeTiêu ĐiểmKinh sách

THIỀN TÁNH MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ A MI ĐÀ PHẬT ( Bài 12)

BÀI 12

Hán dịch : Nhứt cú Di Đà
Diệu chân như tánh
Xuân tại hoa chi
Tượng hàm cổ cảnh

Việt dịch : Một câu Di Đà
Lộ tánh diệu chân như
Sắc xuân nơi hoa sáng
Muôn tượng ẩn gương xưa

Tất cả các môn tu khác đều có rất nhiều chi tiết khác nhau, hoặc ít hoặc nhiều tùy thuộc vào pháp môn tu học và cũng phải tùy thuộc về sự chỉ dạy, giảng dạy của bậc thầy thiện tri thức. Ở đây pháp môn thiền tánh A Di Đà Phật – Tức ngay tánh tâm ấy đã có sẵn phật tánh. Người tu sẽ thể hiện ngay một pháp A Di Đà Phật. Thở vào, thở ra nhẹ nhàng. Ngay nơi đó quán sát thấy từng chủng tử vi tế, từng niệm tưởng thể hiện lên người hành giả ngay nơi đó. Thấy – Nghe – Hay – Biết A Di Đà Phật ngay nơi từng niệm tưởng đó, không luận nhơ sạch, thiện ác gì cả. Chỉ có A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật nơi tâm thức người hành giả thực hiện, thể hiện trên từng niệm tưởng của mình. Trong thiên nhiên; xuân, hạ, thu, đông đủ bốn mùa. Mùa xuân đến thấy hoa xuân. Hạ sang ấm nóng vạn vật trưởng dưỡng. Thu tàng, lá đổ thời tiết lành lạnh. Đến đông sang vạn vật như ẩn tàng màu đen lạnh, gió rét từng cơn. Tất cả vạn vật, vạn pháp đến đều đem thể hiện ngay tâm của người hành giả. Mỗi cái, mỗi hiện tượng là rung A Di Đà Phật, Hoa nở, mỗi loài sắc hoa xúc chạm đến nhãn căn đều nghe nơi ấy, hay nơi ấy A Di Đà Phật. Cái lạnh giá của mùa đông từng cơn gió rét, từng xúc chạm của thời tiết đều A Di Đà Phật. Người hành giả dùng, thể hiện, biểu hiện từ trong ra ngoài đều là A Di Đà Phật. Đi, đứng, nằm, ngôi cho đến chỉ A Di Đà Phật.

Xuân đến hoa nở
Nụ hoa A Di Đà Phật
Sắc hoa ấy vang lên A Di Đà Phật
Đông lạnh – gió – gió – ghê rét
A Di Đà Phật – A Di Đà Phật.
Nắng nóng của hạ sang
Đổ lửa của mặt trời
Từng tia nắng xuyên qua da
A Di Đà Phật
Sự tĩnh lặng mùa đông,
Mùa đông tĩnh lặng
Vòm trời đen – A Di Đà Phật
Rồi những ngày ấy
Đông qua, xuân đến,
Hạ sang, Thu tàng.
Hoàng Oanh hót
Cá lội – lá rơi
Hoa nở , A Di Đà Phật
” Chư pháp tùng bản lai,
Thường tự tịch diệt tướng.
Xuân đáo bách hoa khai
Hoàng Oanh đề liễu thượng – Kinh Pháp hoa)
A Di Đà Phật – A Di Đà Phật – Trong tôi rồi ngoài tôi. A Di Đà Phật – Không có tới không lui – Không đi, không ở – Không trong , không ngoài. A Di Đà Phật

 

Cư sĩ Thanh Hùng

 

Thiền tánh mật chú Chuẩn Đề A Mi Đà Phật

Là con đường thoát ly sanh tử luân hồi

Kim Cang Kiết Tường

COMMENTS

WORDPRESS: 3
 • comment-avatar

  Sự xúc chạm của căn và vào trần cảnh ngay chỗ ấy có thể hiện lên A Mi Đà Phật. Ngay chỗ đó thể hiện lên A Mi Đà Phật là chúng ta sống với thiền tánh A Mi Đà Phật rồi. Nếu chưa thì chúng ta phải tiếp tục nỗ lực để chuyển hóa tiếp các chủng nghiệp để trở về sự sống chân thật đó vì nó hằng sẵn như vậy rồi. Mà tại sao chúng ta cứ mãi xây thành đắp lũy đề tìm nó.
  Nói với bạn cũng như nói với chính mình phải tinh tấn nhẫn hơn nữa trong sự tu học của mình? Lời Phật, lời thầy chỉ dạy là vậy mà tại sao chúng ta cứ mãi lãng quên!

 • comment-avatar

  Con luôn thấy mình may mắn vì ở kiếp này được gặp Thầy, được thầy chỉ dạy cho con đường ngắn ngắn nhất để thoát khổ. Thầy là bậc thiện tri, chúng con được Thầy dạy cách trì chú để giải nghiệp, được Thầy dạy cách niệm Phật để chuyến hóa các chủng nghiệp…. Vậy mà thời gian qua do sự ngu dốt, u mê, lười nhác buông lơi không chịu tu học chuyên cần, chỉ hời hợt chứ không chân thật đi sâu và thực hành theo lời Thầy chỉ dạy. Kiếp này được gặp minh sư mà không biết tu thì không biết kiếp sau sẽ ra sao đây. Liệu con có đủ duyên đủ Phước để được làm đệ tử của Thầy. Nay con xin sám hối sự ngu dốt vô mình của với Thầy với Đức Phật, từ nay con xin nương vào Phước báu, trí huệ của Thầy để cầu tinh tấn hơn trên con đường cầu Đạo. Từ nay, hàng ngày hàng giờ hay trong mọi ý niệm cũng như hành động của con sẽ là:” ÚM CHIẾT LỆ CHỦ LỆ CHUẨN ĐỀ TA BÀ HA, BỘ LÂM- A MI ĐÀ PHẬT”
  Con sẽ cố gắng tinh tấn trì Chú, niệm Phật mong được thoát ly sanh tử luân hồi.
  Con xin nguyên theo lời nguyện của Thầy:
  ” Con nguyện thoát sanh Cực Lạc Quốc
  Cầu bi nguyện Phổ Hiền dẫn độ
  Cầu A Di Đà Phật tiếp dẫn.
  Nguyện lâm chung được đức A Di Đà Phật, chư vị Thánh Chúng tiếp dẫn con về Cực Lạc Quốc.
  Cầu nhất thiết nhập bất thối chuyển.
  Nam mô A Di Đà Phật”

  Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
  Nam Mô A Di Đà Phật
  Nam Mô Bổn Tôn Thất Câu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề
  Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tất
  Nam Mô Bổn Sư Kim Cang Kiết Tường

  Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha, Bộ Lâm
  Om Mani Padme Hum
  Úm Lam
  Úm Xỉ Lâm
  A Mi Đà Phật

 • comment-avatar
  vudinhvinh 3 năm ago

  Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
  Nam Mô A Di Đà Phật
  Nam Mô Di Lặc Vương Phật 
  Nam Mô Thất Câu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề
  Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát
  Nam Mô Đại Thế Trí Bồ Tát
  Nam Mô Uế Tích Kim Cang Bồ Tát
  Nam Mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát
  Nam Mô Phổ Hiền Bồ Tát
  Nam Mô Bổn Sư Kim Cang Kiết Tường…!
  Úm Lam
  Úm Xỉ Lâm
  Om Ma Ni Pad Mê Hum
  Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm
  Úm A Hùm 
  A Mi Đà Phật
  Om Ma Ni Pad Mê Hum
  Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm
  Úm A Hùm
  A Mi Đà Phật
  Om Ma Ni Pad Mê Hum
  Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm
  Úm A Hùm
  A Mi Đà Phật
  Om Ma Ni Pad Mê Hum
  Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm
  Úm A Hùm
  A Mi Đà Phật
  Om Ma Ni Pad Mê Hum
  Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm
  Úm A Hùm
  A Mi Đà Phật
  Om Ma Ni Pad Mê Hum
  Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm
  Úm A Hùm
  A Mi Đà Phật
  Om Ma Ni Pad Mê Hum
  Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm
  Úm A Hùm
  A Mi Đà Phật
  Om Ma No Pad Mê Hum
  Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm
  Úm A Hùm
  A Mi Đà Phật
  Om Ma Ni Pad Hum
  Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm
  Úm A Hùm
  A Mi Đà Phật
  Om Ma Ni Pad Hum
  Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm
  Úm A Hùm
  A Mi Đà Phật
  Om Ma Ni Pad Hum
  Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm
  Úm A Hùm
  A Mi Đà Phật
  Om Ma Ni Pad Mê Hum
  Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm
  Úm A Hùm
  A Mi Đà Phật
  Om Ma Ni Pad Mê Hum
  Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm
  Úm A Hùm
  A Mi Đà Phật
  Om Ma Ni Pad Mê Hum
  Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm
  Úm A Hùm
  A Mi Đà Phật
  Om Ma Ni Pad Mê Hum
  Úm Chiết Lệ Chỉ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm
  Úm A Hùm
  A Mi Đà Phật
  Om Ma Ni Pad Mê Hum 
  Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm
  Úm A Hùm
  A Mi Đà Phật
  Om Ma Ni Pad Mê Hum
  Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm
  Úm A Hùm
  A Mi Đà Phật
  Om Ma Ni Pad Mê Hum
  Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm
  Úm A Hùm
  A Mi Đà Phật
  Nam Mô A Mi Đà Phật
  Nam Môi A Mi Đà Phật
  Nam Mô A Mi Đà Phật…