Web Analytics Made Easy - StatCounter
HomeTiêu ĐiểmKinh sách

THIỀN TÁNH MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ A MI ĐÀ PHẬT ( Bài 13)

Bài 13

Hán Văn: Nhứt cú Di Đà
Thanh tịnh thật tướng
Tuyệt nghị, tuyệt tư
Nan danh, nan trạng.

Việt Dịch: Một câu Di Đà
Cảnh thật tướng sạch trong
Tuyệt bàn, tuyệt suy nghĩ
Khó nói, khó hình dung

Khi một hành giả đã xứng với tánh niệm Phật, thì tất cả vạn pháp, vạn sự đều nghe nơi ấy A Di Đà Phật. Trên ngôn từ, trên bóng của vặn tự chúng ta thấy như vậy. Chứ thật tế người hành giả ngay nơi đó cũng không . Không có hành giả thì sao có tiếng niệm Phật, năng sở đều không có tại nơi đó.

Mây trắng, nước chảy
Chim hót – gió đang
Trong tâm – chuyển động
A Di Đà Phật nơi đó chỉ là A Di Đà Phật
Người đến, người đi
Sóng nắng, biển cả.
Cánh đồng,
Bước chân,
Lá rơi. Bay………
Ai ai về đâu?
Người ấy cũng tắt lịm.
Âm vang,
Từ nỗi niềm
Hờn giận, si, mê.
Tiếng chuông chùa
Bên thềm.
Ngày ấy, ánh hồng
A Di Đà Phật.

Người quán Vipassana sẽ quán sát thấy tất cả những niệm tưởng cảm xúc ( Danh sắc) biểu hiện và ẩn tàng. Họ thấy từng cảm xúc, cảm thọ thể hiện lên. Từ phần thô cho đến tế. Thấy vi tế thật rõ từng hạt sắc vi tế ( Hạ nguyên tử). Đời sống những hạt đó thể hiện lên rồi ẩn tàng. Chúng di chuyển, chuyển động bằng những hình thể khác nhau của sắc tướng, điện năng. Luôn luôn chấn động bằng những tia điện cực tím đủ màu sắc. Người hành giả thấy quán sát như vậy. Ngay nơi đó những động dụng chuyển động đó họ nghe, cảm nhận biết là A Di Đà Phật từng nơi đó. Ngay nơi đây người hành giả đó thể hiện rất nhiều niệm A Di Đà Phật. Ngay nơi đó người hành giả cũng không có nơi đó chỉ có tâm ý thức A Di Đà Phật . Tâm ý thức A Di Đà Phật đó là báo thân. Niệm tâm ý thức đó là hóa thân. Như vậy A Di Đà Phật là mười phương chư Phật, mười phương chư Phật là A Di Đà Phật. Cho nên:

Một câu A Di Đà Phật
Cảnh thật tướng sạch trong
Tuyệt bàn, tuyệt suy nghĩ
Khó nói, khó hình dung

 

Cư sĩ Thanh Hùng

Pháp hiệu: TC. Trí

Mật tông hiệu: Kim Cang Kiết Tường

COMMENTS

WORDPRESS: 1