Web Analytics Made Easy - StatCounter
HomeTiêu ĐiểmKinh sách

THIỀN TÁNH MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ A MI ĐÀ PHẬT ( Bài 10)

BÀI 10

Hán văn: Nhất cú Di Đà
Bạch ngưu giá cảnh
Kỳ tật như phong
Hành bộ bình chánh

Việt dịch: Một câu Di Đà
Xe gác ách trâu trắng
Chạy lẹ gió bay
Bước đi thật bằng vững

Câu kinh văn này rất chí lý, người vô niệm thì từ địa vị phàm phu đến địa vị Thánh, Bồ tát, Phật thật nhanh và sự hành niệm như vậy đó bước hành trì tu học của người đó đi thật bằng vững.

Đức Phật bảo rằng: “ Tất cả vạn vật, vạn pháp đều là phật pháp dù nhơ, dù sạch, dù thiện, dù ác đều là phật pháp cả”. Câu này người hành giả Tịnh độ hãy lấy làm tâm pháp để khởi sự tu học. Tất cả những hành, những hay biết trong tâm, trong thân ta nên thấy ngay nơi đó, ngay nơi ấy là A Di Đà Phật. Người hành Vipassana trong từng hơi thở giác niệm họ luôn niệm thọ. Hành giả đó phải thấy từng động chuyển, chuyển động hay biết trong thân tâm của mình. Ngay nơi đó người hành giả đều biết thấy rõ những “ thọ” xúc cảm nó thể hiện lên . Nó lên rồi nó diệt ngay đó. Hành giả cứ liên tục thấy biết như vậy. Từ thô đến tế và trong suốt quá trình thiền quán Vipassana người hành giả đó luôn thấy thọ, thân, tâm, pháp. Ở đây tôi đang nói về khía cạnh ở Tịnh độ tông nên chỉ lướt qua. Nếu quí vị nào có hứng thú muốn tu tập về thiền quán Vipassana hãy tìm đọc những bài viết của tôi về nội dung trên. Tất cả các giáo pháp, giáo lý của Đức Phật thật vi diệu, thật cao thâm không thể nghĩ bàn được. Người là bậc đại trí, hãy đón nhận thọ lãnh giáo pháp của Ngài bằng một tâm cao thượng nhất, quí giá nhất không có một ai qua Đức Phật. Giáo lý của Ngài cũng vậy.

Trong quá trình tu học thực hiện giáo pháp Đức Phật đừng bào giờ có tâm phân biệt ngay đó. Ngay đây là tiểu thừa, là đại thừa, là nguyên thủy, là cao, là thấp…Tất cả giáo pháp của Ngài; những hành động cử chỉ, lời nói của Ngài luôn đem sự lợi ích giải thoát cho ta. Có lòng tin như vậy thì ngay tất cả vạn pháp, sự vật, ý niệm, tâm pháp chúng ta đều thấy nơi đó đều là A Di Đà Phật. Giơ tay, há miệng, A Di Đà Phật.

Nóng giận – buồn vui A Di Đà Phật
Tĩnh lặng trong hư không đó A Di Đà Phật
A Di Đà Phật , A Di Đà Phật
Ánh sáng bóng tối
Ngứa – đau – mỏi mắt A Di Đà Phật
Bước chân đi
Bước chân dừng
A Di Đà Phật.
Lòng lo sợ – Nơi lòng ấy
Nơi tâm ( tim ấy) lo hoảng hốt A Di Đà Phật
Một buổi chiều
Ánh năng xuyên qua song cửa sổ
Những hạt buội
Những hạt sáng A Di Đà Phật
Chiều về mặt trời lặn
A Di Đà Phật.
Mặt trời lên A Di Đà Phật
Nóng lạnh,
Tê buốt của mùa đông – Cảm giác khó chịu đó A Di Đà Phật
Cực lạc đâu
Thấy – nghe – hay biết
A Di Đà Phật

Cư sĩ Thanh Hùng

Pháp hiệu: TC. Trí

Mật tông hiệu: Kim Cang Kiết Tường

 

 

Thiền Tánh Mật Chú Chuẩn Đề A Mi Đà Phật

Là con đường thoát ly sanh tử luân hồi

KIM CANG KIẾT TƯỜNG