Web Analytics Made Easy - StatCounter
HomeDuy Tuệ Thị NghiệpPháp vị - Pháp cú

Tỏ ngộ Như lai

Nếu chúng ta tỏ ngộ được tánh như lai vô trụ, thì nghiệp chướng xưa nay không. Vì tất cả pháp không dính không chấp giữ một pháp nào cả, thì căn duyên gốc rễ nghiệp không thể sinh được.

Còn nếu chúng ta còn thấy thân này là thật pháp này là thật, thì nghiệp kia cũng là thật nợ trước phải đền lại. Vì tất cả nghiệp duyên chúng ta tạo từ đời nay sang đời khác vô lượng kiếp chúng ta đều coi nó là thật thì phải trả nợ lại thôi.

 

Cư sĩ Thanh Hùng

Pháp hiệu: TC,Trí

Mật tông hiệu: Kim Cang Kiết Tường

COMMENTS

WORDPRESS: 1
  • comment-avatar

    Khi nói về nhân quả Tùy thuận mà Thầy dạy rằng: ” Bất muội nhân quả” là không mê lầm vào nhân quả để cho chúng hữu tình biết rằng có nhân quả, nhưng không phải nhân quả đó là cố đinh, sự biến chuyển nghiệp lực nhân quả đó tùy thuận theo công đức phước báu sự tu học của mỗi cá nhân hành giả mà hiển hiện. Và ngay chỗ này ” Tỏ ngộ tánh như lai vô trụ”, thì nghiệp chướng xưa nay không! Quí bạn hãy kính tin vào điều đó. Bởi không có nhân ngã chúng sinh thọ giả, không có ai ở đó để là nhân chứng, ai ở đó mà tạo tác, không có ai ở đó mà thọ lãnh. Chỉ là ” Như vậy”, ” Như là” ” Như lai” Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ lâm. Kính lạy Thầy, Con thành kính tri ân đảnh lễ thánh trí Như lai. Con đã được thọ hưởng giáo dưỡng từ nguồn tâm giác ngộ nơi Thầy, Nguyện được thành tựu tâm giác ngộ nơi Thầy . Nam Mô Bổn sư Thích Ca mâu ni Phật , Nam mô Thất câu chi Phật Mẫu Chuẩn đề. Nam mô Bổn sư Kim Cang Kiết Tường